Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Potpisan sporazum o suradnji Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

Dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur, predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja i Ivan Turudić, Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske, potpisali su 10. lipnja 2024. godine sporazum o suradnji u cilju unaprjeđivanja suradnje na području zaštite tržišnog natjecanja, osobito u postupcima javne nabave.

AZTN i DORH će međusobno surađivati u okviru svojih nadležnosti, i to DORH kao tijelo kaznenog progona, ovlašteno poduzimati kazneni progon za kaznena djela kojima se narušava tržišno natjecanje zabranjenim dogovorima u javnim nabavama i zabranjenim sporazumima u javnim nabavama te AZTN kao pravna osoba s javnim ovlastima koja obavlja poslove općeg, nacionalnog  i regulatornog tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja, u cilju osiguranja učinkovitog poduzimanja kaznenog progona ovih kaznenih djela iz nadležnosti državnog odvjetnika, odnosno učinkovitog obavljanja poslova zaštite tržišnog natjecanja iz nadležnosti AZTN-a.

Suradnja će se također ostvariti i uzajamnim pružanjem odgovarajuće stručne i tehničke pomoći, provođenjem kontinuirane edukacije stručnjaka AZTN-a i DORH-a na području zaštite tržišnog natjecanja, uključivanjem u obrazovne programe koje za jednu od strana organizira neko tijelo ili organizacija, zajedničkim organiziranjem edukacija, stručnih skupova, okruglih stolova ili konferencija.