Komunikacija

AZTN primjenjuje i poštuje transparentnost, neovisnost, nepristranost i profesionalnost u svojoj komunikaciji prema strankama i javnosti. Sukladno usvojenoj i javno dostupnoj Komunikacijskoj strategiji, AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Potpisan sporazum o suradnji Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

AZTN-HakomDr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur, predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja i g. Tonko Obuljen dipl.ing.el., predsjednik Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, potpisali su 15. prosinca 2021. godine ažurirani ugovor o suradnji.

U cilju unaprjeđivanja suradnje na području zaštite tržišnog natjecanja, osobito na tržištu elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga i digitalnih tržišta kao i osiguravanja djelotvornog i učinkovitog tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj, da zajedničkim naporima, u cilju uvođenja novih, inovativnih usluga i tehnologija, novim tržišnim takmacima omogućuju pristup navedenim tržištima i da zajednički djeluju na sprječavanju svih oblika narušavanja tržišnog natjecanja poduzetnika, AZTN i HAKOM sklopili su sporazum o suradnji na području zaštite tržišnog natjecanja na navedenim tržištima kao i drugim tržištima na kojima se pojavi potreba za suradnjom.

AZTN i HAKOM će nastaviti surađivati na području zaštite tržišnog natjecanja s ciljem jačanja tržišnog natjecanja na navedenim tržištima, polazeći od značaja ovih tržišta za cjelokupno gospodarstvo Republike Hrvatske.

Suradnja će se kontinuirano odvijati na način da u slučajevima mogućeg narušavanja tržišnog natjecanja na navedenim tržištima, sukladno nadležnostima iz Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, Zakona o elektroničkim komunikacijama, Zakona o poštanskim uslugama, Zakona o željeznici i Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, svaka ugovorna strana može zatražiti stručno mišljenje druge ugovorne strane o sukladnosti takvog ponašanja i djelovanja poduzetnika s općim i posebnim propisima o tržišnom natjecanju te stručnu i tehničku pomoć potrebnu za rješavanje konkretnih slučajeva u nadležnosti ugovornih strana.

AZTN i HAKOM će nastaviti suradnju posebno uzajamnim pružanjem odgovarajuće stručne i tehničke pomoći potrebne za rješavanje konkretnih slučajeva u nadležnosti ugovornih strana, izradom stručnih mišljenja na zahtjev i za potrebe druge ugovorne strane i razmjenom relevantnih informacija podataka, obavijesti iz područja zaštite tržišnog natjecanja na navedenim tržištima.

Temeljem sporazuma surađivat će se i na kontinuiranoj edukaciji stručnjaka AZTN-a i HAKOM-a na području zaštite tržišnog natjecanja i srodnih područja, a posebno uključivanjem u obrazovne programe koje za jednu od ugovornih strana organizira neko tijelo ili organizacija te zajedničkim organiziranjem edukacija, stručnih skupova, okruglih stolova ili konferencija.

Potpisivanjem ovog sporazuma nastavit će se dugogodišnja dobra suradnja između ova dva regulatora.