Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Poziv na webinar „Izmjene Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja – koje novine donosi?“

Webinar u organizaciji Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), na temu: „Izmjene Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja – koje novine donosi?“, održat će se u srijedu, 19. svibnja 2021. od 15:00 – 16:30 sati putem platforme ZOOM.

Na webinaru će se raspravljati o razlozima zbog kojih je trebalo donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, kao i o pitanjima koja se Zakonom rješavaju. Republika Hrvatska imala je obvezu u nacionalno zakonodavstvo iz područja zaštite tržišnog natjecanja prenijeti EU Direktivu 2019/1 (tzv. ECN+Direktiva), čija je svrha osigurati neovisnost tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije, dostatne resurse za provedbu njihovih ovlasti, minimalne ovlasti koje ta tijela moraju imati te mogućnost izricanja novčanih kazni i dnevnih novčanih kazni za utvrđene povrede s ciljem ujednačene i učinkovite primjene članaka 101. ili 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Ovim Zakonom, u cijelosti će se nacionalno zakonodavstvo iz područja zaštite tržišnog natjecanja uskladiti s pravnom stečevinom Europske unije, iako je već u najvećoj mjeri usklađeno.

Izmjenama Zakona, AZTN se statusno određuje kao opće, nacionalno regulatorno tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima, osigurava se viši stupanj neovisnosti AZTN-a kao nacionalnog tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj i dostatni resursi za provedbu ovlasti AZTN-a, uvode se novi pravni instituti i nove ovlasti koje AZTN mora u skladu s Direktivom ECN+ imati, radi ujednačene i učinkovite primjene članaka 101. ili 102. UFEU. Također, dugogodišnja praksa primjene ZZTN-a ukazala je na potrebu izmjena i dodatnog uređenja nekih odredbi čime je poboljšan izričaj tih odredbi kako ne bi bilo dvojbi u njihovom tumačenju.

O svemu navedenom raspravljat će naši govornici  na webinaru koji će biti dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur., članica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, koja je ujedno i moderatorica webinara, prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman s Katedre za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Siniša Petrović s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za trgovačko pravo i pravo društava te Mario Krka, odvjetnik i partner u Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničkom društvu d.o.o. iz Zagreba, gdje vodi i odjel za pravo tržišnog natjecanja.

Sudjelovanje na webinaru je slobodno, a prijaviti se možete ovdje