Pravila EU-a o tržišnom natjecanju – revizija Uredbe o vertikalnom skupnom izuzeću

Uredba o vertikalnom skupnom izuzeću prestaje važiti 31. svibnja 2022. Uredbom se sporazumi između različitih razina istog opskrbnog lanca izuzimaju od pravila EU-a o tržišnom natjecanju. U poslovnom okruženju koje je preoblikovano rastom e-trgovine cilj je ove inicijative revidirati pravila radi:

  • pružanja ažuriranih smjernica
  • zadovoljavanja poslovnih potreba u skladu s pravilima tržišnog natjecanja.

Cilj je donijeti revidirana pravila koja će stupiti na snagu kada aktualna pravila prestanu važiti.

Povratne informacije o ovom planu djelovanja možete slati do 20.11.2020. Povratne informacije uzet će se u obzir pri daljnjem razvoju i doradi inicijative. Europska komisija će pripremiti sažeto izvješće s primljenim komentarima u kojem će objasniti na koji će se način oni uzeti u obzir odnosno zašto se neki od njih ne mogu uzeti u obzir. Primljene povratne informacije objavit će se na ovoj internetskoj stranici i stoga moraju biti u skladu s pravilima komentiranja.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12636-Revision-of-the-Vertical-Block-Exemption-Regulation