Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu u radnom posjetu AZTN-u

Gospođa Marijana Petir, predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu, 22. siječnja je posjetila AZTN. Cilj ovog radnog posjeta bio je upoznavanje Vijeća i voditelja stručnih službi AZTN-a i dobivanje detaljnijeg uvida u dinamiku i način rada AZTN-a.

AZTN je za svoj rad odgovoran Hrvatskom saboru i svake godine kroz iscrpno Godišnje izvješće izvještava sabor o svom radu kao i Odbor za poljoprivredu.

Na ovom sastanku su voditelji stručnih službi ukratko objasnili s kojim se sve izazovima svakodnevno susreću, ponajviše zbog nedostatnih resursa i sve većeg obima posla te kako funkcionira pojedini odjel AZTN-a.

Poseban naglasak je bio na predstavljanju rada Sektora za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi, koji kroz Zakon o izmjenama i dopunama ZNTP-a ima za cilj da se jasnim određivanjem nepoštenih trgovačkih praksi, dodjelom širih postupovnih ovlasti AZTN-u te institucionalnim povezivanjem i osnaživanjem na europskoj razini, utječe na ispravljanje prisutnih poremećaja u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.