Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo u radnom posjetu AZTN-u

Gospodin Žarko Tušek, predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo, 15. studenoga je posjetio AZTN. Cilj ovog radnog posjeta bio je upoznavanje Vijeća i voditelja stručnih službi AZTN-a i dobivanje detaljnijeg uvida u dinamiku i način rada AZTN-a.

AZTN je za svoj rad odgovoran Hrvatskom saboru i svake godine kroz iscrpno Godišnje izvješće izvještava sabor o svom radu kao i Odbor za gospodarstvo, koji je ujedno i krovni odbor AZTN-a. Na ovom sastanku su voditelji stručnih službi ukratko objasnili s kojim se sve izazovima svakodnevno susreću, ponajviše zbog nedostatnih resursa i sve većeg obima posla te kako funkcionira pojedini odjel AZTN-a.

Razgovaralo se i o značajnoj aktivnosti AZTN-a, a to su sektorska istraživanja tržišta koja se provode u cilju boljeg razumijevanja strukture i odnosa na pojedinim tržištima, a upravo ova istraživanja tržišta često rezultiraju otkrivanjem indicija za pokretanje postupka.

Dr.sc. Mirta Kapural, predsjednica Vijeća AZTN-a ukazala je na značajne napore AZTN-a koji su usmjereni na promicanje prava i politike tržišnog natjecanja, odnosno na jačanje kulture tržišnog natjecanja, podizanja razine svijesti o značaju tržišnog natjecanja za gospodarstvo i potrošače osobito u smislu stvaranja ukupnog institucionalnog i gospodarskog okruženja kojim se potiče ulazak poduzetnika na tržište i uklanjanja faktičkih i administrativnih zapreka razvoju tržišnog natjecanja.

U dijelu zapošljavanja i stručnog usavršavanja, dodatni izazov za AZTN predstavlja i stručna edukacija i osposobljavanje novozaposlenih, koja zbog složenosti poslova zna potrajati određeno vrijeme do njihove potpune samostalnosti u radu.

Gospođa Kapural je također istaknula kako AZTN nema vlastitih prihoda, već se njegov rad i aktivnosti financiraju isključivo iz sredstava koja se osiguravaju u Državnom proračunu RH.

Zaključno je istaknuto kako je cilj da AZTN ojača svoju neovisnost i samostalnost u primjeni propisa te da za tu svrhu na raspolaganju ima dovoljne financijske i ljudske resurse te svojim radom nastavi doprinositi dobrobiti gospodarstva i poštivanju pravila o tržišnom natjecanju i zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

Gospodin Tušek je pohvalio suradnju ova dva tijela te istaknuo kako AZTN unatoč potkapacitiranošću uspješno rješava vrlo zahtjevne predmete u obje svoje nadležnosti. Također je izrazio želju da se ovakvi radni sastanci češće održavaju.