Prihodi iz trgovine na malo mješovitom robom u RH u 2020. iznosili su nešto više od 40 milijardi kuna, a Konzum Plus je i dalje najjači trgovac na malo mješovitom robom

AZTN je proveo istraživanje tržišta distributivne trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u RH u 2020. godini. U predmetnom istraživanju trgovine na malo mješovitom robom za 2020. godinu uzorak su činili poduzetnici, njih 51, koji prema ostvarenim prihodima, predstavljaju najznačajnije poduzetnike koji djeluju na tržištu trgovine na malo mješovitom robom.

Dva su trgovca na malo manje u uzorku u odnosu na prethodno istraživanje za 2019. godinu, Sonik Trgovina i Sloga Podravska Trgovina. Sonik Trgovina je nakon integriranja u sustav Studenca odnosno pripajanja brisan iz sudskog registra 15. siječnja 2021. godine. Također, poduzetnik Sloga Podravska Trgovina d.o.o. je nakon preuzimanja od strane poduzetnika Lonia d.d., sredinom siječnja 2020. godine prestao obavljati djelatnost trgovine na malo mješovitom robom, iako je Sloga Podravska Trgovina d.o.o. aktivna kao subjekt u sudskom registru. Do 31. kolovoza 2020. godine Lonia d.d. je bila jedini vlasnik poduzetnika Sloga Podravska Trgovina d.o.o., no od 1. rujna 2020. godine trgovačka djelatnost je s tvrtke Lonia d.d. prešla na tvrtku Lonia trgovina d.o.o., a time i prodajna mjesta Sloga Podravske trgovine d.o.o.

Jedan je novi poduzetnik u uzorku, Eurospin Hrvatska d.o.o., koji je u kolovozu 2020. godine otvorio prvo prodajno mjesto i to u Zadru, a do kraja 2020. otvorio je još šest prodajnih mjesta te je tako u 2020. godini imao sedam prodajnih mjesta, sva tipa supermarketi.

Prihodi iz trgovine na malo mješovitom robom u RH svih trgovaca iz uzorka AZTN-a u promatranoj 2020. godini iznosili su nešto više od 40 milijardi kuna. U 2020. godini bilježi se nominalan rast prihoda u iznosu nešto višem od 306 milijuna kuna u odnosu na prethodnu 2019. godinu, što pokazuje da čak i u godini koju je obilježila globalna pandemija i djelomično zatvaranje gospodarstva, tržište trgovine na malo bilježi trend blagog rasta. Naime, u prethodnom istraživanju za 2019. godinu rast je u odnosu na 2018. iznosio 2,25 milijardi kuna, odnosno 6 posto, a pritom treba istaknuti kako se blagi rast bilježi i bez uključivanja Eurospinovih podataka.

U 2020. godini zbirno se bilježi 4.707 prodajnih mjesta svih trgovaca iz uzorka AZTN-a te blagi rast ukupnog broja svih prodajnih mjesta u iznosu od 14 prodajnih mjesta u odnosu na prethodnu 2019. godinu, što predstavlja rast od 0,3 posto.

Ukupna neto prodajna površina u svim prodajnim mjestima anketiranih poduzetnika u 2020. godini iznosila je 1,44 milijuna četvornih metara, te se bilježi smanjenje neto prodaje površine u iznosu od 14.500 četvornih metara u odnosu na prethodnu 2019. godinu, što predstavlja pad od 1 posto.

Struktura i trendovi tržišta trgovine na malo mješovitom robom u 2020. godini

Najveći trgovac na malo mješovitom robom u 2020. godini je Konzum plus. Tržišni udio Konzuma plus u promatranoj 2020. iznosio je 20-30 posto i bilježi blagi pad tržišnog udjela u odnosu na 2019.  U 2020. godini je imao 608 prodajnih mjesta.

Ovdje se naglašava kako se gore navedeni podatak o tržišnom udjelu Konzuma plusa, kao i svi ostali tržišni udjeli poduzetnika prikazuju u rasponu podataka, a ne u točnom iznosu iz razloga što su isti izvedeni iz dostavljenih podataka koji su od samih poduzetnika naznačeni kao poslovna tajna. Konzum plus je u listopadu 2020. godine pokrenuo dodatnu uslugu dostave robe putem digitalne platforme u partnerstvu s Uberom.

Nadalje, bilježi se nastavak trenda rasta članica Schwarz Grupe, koji je slabije izražen nego u prethodnom istraživanju za 2019. godinu. Lidl u 2020. godini bilježi blaži rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom. Tržišni udio Lidla u promatranoj 2020. iznosio je 10-20 posto. Druga članica Schwarz grupe, Kaufland, također bilježi blagi rast prihoda i tržišni udio u promatranoj 2020. u iznosu 5-10 posto. Zbirno, obje članice Schwarz grupe u 2020. bilježe zbirni tržišni udio 20-30 posto.

U promatranoj 2020. godini ukupno 30 poduzetnika bilježi rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom u odnosu na prethodnu 2019. (kada ih je bilo 38), dok 21 trgovac na malo bilježi negativan trend, odnosno pad prihoda (u prošlogodišnjem istraživanju za 2019. bilo je 12 poduzetnika koji su bilježili pad prihoda). Najveći nominalni rast prihoda u 2020. godini bilježe Plodine, a zatim slijede Spar, Lonia trgovina, Lidl, Mlin i pekare te Studenac. Lonia trgovina bilježi rast zahvaljujući preuzimanju Sloga Podravske Trgovine i 70-tak prodajnih mjesta istog poduzetnika, dok je Mlin i pekare od proljeća 2020. godine uzeo u zakup 23 prodajna mjesta Trgonoma. Studenac uz organski rast bilježi i rast prihoda iz razloga preuzimanja 80-tak prodajnih mjesta Sonik Trgovine.

U promatranoj 2020. godini rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom bilježi većina regionalnih trgovaca i to: Mlin i pekare, Boso, Slavonija-Bošković, Gavranović, Decentia, Robin. Promjenu u 2020. godini u odnosu na 2019. predstavlja činjenica da je Lonia trgovina prestigla na 10. mjestu Mlin i pekare te je nakon 2017. godine ponovno pozicionirana u „Top 10“ trgovaca na malo po ostvarenom prihodu od trgovine na malo mješovitom robom.

Smanjenje asimetrije i blagi rast koncentriranosti tržišta

Na mjerodavnom tržištu trgovine na malo u 2020. godini bilježi se daljnje smanjenje asimetrije, odnosno razlike između lidera na tržištu Konzuma plus i drugog trgovca na malo Lidla.

U 2020. bilježi se blaga promjena koncentriranosti tržišta temeljem pokazatelja koncentriranosti CR10, odnosno ostvarenih udjela prvih deset trgovaca na malo mješovitom robom, koji u promatranoj 2020. godini iznosi 83,4 dok je u prethodnoj 2019. iznosio 82,7.

Ako se promatra prvih pet trgovaca na malo, rezultati istraživanja pokazuju kako pokazatelj koncentriranosti CR5 u 2020. godini iznosi 66,1 i bilježi blagi rast u odnosu na prethodnu 2019. godinu.

Pregled tržišta po županijama i Gradu Zagrebu

Županije i Grad Zagreb

Za razliku od prošlogodišnjeg istraživanja za 2019. godinu, kada se u svih 20 županija i Gradu Zagrebu bilježio rast prihoda, u 2020. godini bilježi se rast prihoda u 13 županija i Gradu Zagrebu. Najviši prihod iz maloprodaje, nakon Grada Zagreba (7,5 milijardi kuna), bilježi se u Splitsko-dalmatinskoj (5,1 milijardi kuna) i Primorsko-goranskoj županiji (3,5 milijardi kuna). U ostalim županijama bilježi se prihod u trgovini na malo mješovitom robom u iznosu manjem od 3 milijarde kuna.

Pad prihoda u maloprodaji mješovitom robom u 2020. godini bilježi se u sedam županija koje su ujedno jadranske odnosno primorske županije, uključujući i Ličko-senjsku županiju koja ima priobalna mjesta Senj i Karlobag te jedno otočno mjesto – Novalju. Izvjesno je da je uzrok padu prihoda smanjenje turističkog prometa zbog pandemije i u određenoj mjeri zatvaranja gospodarstva. Najviši pad prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. bilježi se u Istarskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Šibensko-kninskoj županiji.

Posljedično i većina trgovaca na malo bilježe smanjenje prihoda u navedenim jadranskim odnosno primorskim županijama, kao i određeni nacionalni trgovci na malo. Pad prihoda u navedenim županijama djelomično je kompenziran rastom prihoda u kontinentalnim županijama, primjerice u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Bitna promjena u 2020. godini u odnosu na 2019. je da je Zagrebačka županija na četvrtoj poziciji prestigla Istarsku i Zadarsku županiju po ostvarenom prihodu trgovaca na malo u navedenim županijama.

U Gradu Zagrebu i u šest županija (Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska, Zagrebačka, Istarska, Zadarska i Osječko-baranjska županija) ostvareno je nešto manje od dvije trećine (64,9 posto) od ukupnog prihoda u trgovini na malo mješovitom robom u RH u 2020. godini, čime je nastavljen trend iz 2019. i prethodnih godina.

Promatrajući pojedinačno trgovce na malo po Gradu Zagrebu i županijama, Konzum plus je vodeći trgovac na malo u Gradu Zagrebu i šest županija (Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Karlovačka, Ličko-senjska te Osječko-baranjska županija). Konzum plus više nije na prvoj poziciji u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, već je to postao Tommy.

Članice Schwarz grupe vodeće su u četiri županije. Lidl je vodeći trgovac u Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, dok je Kaufland vodeći trgovac na malo u Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji, jednako kao u 2019. godini.

Gradovi Split, Rijeka, Osijek

Promatrano po gradovima, u Splitu je Tommy zadržao prvu poziciju, uz smanjenje tržišnog udjela. U Splitu se bilježi promjena trenda u odnosu na prošlogodišnje istraživanje za 2019. godinu, odnosno bilježi se blagi pad prihoda u trgovini na malo u odnosu na 2019., vrlo izvjesno i zbog pada turističkog prometa uzrokovanog pandemijom.

U Rijeci su Plodine i nadalje lider te se ujedno bilježi blagi rast prihoda svih trgovaca na malo u Rijeci.

U Osijeku je Konzum plus i nadalje najveći trgovac na malo mješovitom robom te se također bilježi blagi rast prihoda svih trgovaca na malo u Osijeku.

Analiza tržišta trgovine na malo mješovitom robom u RH u 2020. godini

Rezultati istraživanja pokazali su da je najveći nominalni rast prihoda u promatranoj 2020. godini u odnosu na prethodnu 2019. u iznosu nešto manjem od 227 milijuna kuna zabilježen u malim prodavaonicama. Za usporedbu, u prethodnoj 2019. godini u odnosu na 2018. rast je iznosio 65 milijuna kuna, što upućuje na zaključak o jače izraženom rastu prihoda u malim prodavaonicama. Isto je donekle očekivano i može ukazivati na određene promjene u navikama potrošača zbog globalne pandemije i epidemioloških mjera i orijentiranja potrošača na prodavaonice „u susjedstvu“.

Supermarketi kao tip prodajnog mjesta i nadalje su dominantni u strukturi prodaje prema kriteriju ostvarenog prihoda, kao i prema kriteriju neto prodajne površine. U promatranoj 2020. godini u trgovini na malo mješovitom robom izrazito dominira kupovina u hipermarketima i supermarketima jer više od dvije trećine, preciznije 71 posto ukupnog prihoda u trgovini na malo mješovitom robom, ostvareno je prodajom u supermarketima, a nešto manje od 49 posto i u hipermarketima – 22 posto.

U ukupnom broju prodajnih mjesta prema tipu, u 2020. godini najviše je, kao i prethodne 2019., samoposluga – nešto više od 43 posto, a zatim slijede male prodavaonice – nešto manje od 39 posto, supermarketi s udjelom od 15 posto te hipermarketi s udjelom od tri posto.

Prema kriteriju neto prodajne površine, u promatranoj 2020. godini najveći udio u strukturi ukupne neto prodajne površine imaju i nadalje supermarketi koji čine nešto manje od 47 posto od ukupne neto prodajne površine. Slijede hipermarketi s udjelom nešto više od 23 posto. Oba navedena tipa su prodajna mjesta velikog formata te je stoga i neto prodajna površina u istima najveća. Zatim slijede samoposluge s udjelom 22 posto i male prodavaonice s udjelom nešto manjim od osam posto.

 Značaj online prodaje i programi vjernosti trgovaca na malo

Istraživanje za 2020. godinu je dodatno prošireno u odnosu na dva nova područja od interesa AZTN-a: online prodaju i program vjernosti koje pojedini trgovci na malo imaju.

Prema rezultatima istraživanja online prodaja mješovite robe još uvijek nije značajna u ukupnoj strukturi prihoda u trgovini na malo mješovitom robom promatrano po pojedinom trgovcu na malo. U strukturi prihoda u trgovini na malo mješovitom robom najveći iznos online prodaje u 2020. godini bilježi Konzum plus uz napomenu da je samo šest trgovaca na malo dostavilo iznos online prodaje kroz vlastitu internetsku platformu. U odnosu na 2019. godinu, u 2020. se bilježi značajan rast prihoda kroz online prodaje putem internetske platforme najjačeg trgovca na malo Konzuma plus.

Program vjernosti (lojalnosti) imalo je 14 od 54 anketiranih poduzetnika – trgovaca na malo. Najveći broj članova u pojedinom programu vjernosti u 2020. godini bilježi Konzum plus, zatim slijedi Kaufland.

Detaljniji prikaz tržišta trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u RH u 2020. godini možete preuzeti na poveznici