Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Priopćenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja: Rad AZTN od 11. svibnja 2020.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) obavještava javnost da će od 11. svibnja 2020. obavljati rad na redovit način u propisanom radnom vremenu.

 

Rad sa strankama

Za vrijeme pojave bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, AZTN će neposredni rad sa strankama obavljati uz obveznu prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez prisutnosti iste.

Prije dolaska obvezno je izvršiti najavu putem elektroničke pošte pisarnica@aztn.gov.hr ili putem telefona +385 1 6176 448.

Komunikacija s AZTN-om

Stranke i građani i nadalje mogu sve zahtjeve, inicijative, prijave koncentracija i slično dostavljati AZTN-u putem redovne pošte na adresu Savska cesta 41/XIV, 10000 Zagreb ili putem nove elektroničke pošte: agencija.ztn@aztn.gov.hr ili pisarnica@aztn.gov.hr

 

U slučaju potrebe, informacije su dostupne putem telefona Pisarnice AZTN-a: +385 1 6176 448 u uredovno vrijeme pisarnice od 09:00 do 15:00 sati.

U nastavku se navode kontakti voditelja putem kojih građani mogu ostvariti kontakt i dobiti potrebne informacije:

 

URED VIJEĆA

Klaudija Majcen, mag. oec.

Predstojnica Ureda Vijeća

e-mail: klaudija.majcen@aztn.gov.hr

tel: +385 1 6172 156

 

URED GLAVNOG EKONOMISTA

mr. sc. Ivan Ante Ivanda, dipl. oec.

Glavni ekonomist Agencije

e-mail: ivanda@aztn.gov.hr

tel: +385 1 6172 119

 

SEKTOR ZA TRŽIŠNO NATJECANJE

Gorana Prašnički, dipl. iur.

Voditeljica Odjela za utvrđivanje zabranjenih sporazuma

e-mail: gorana.prasnicki@aztn.gov.hr

tel: +385 1 6172 123

 

Mislav Kršulović, ing. inf.

Voditelj Odsjeka za forenziku i informatiku

e-mail: mislav.krsulovic@aztn.gov.hr

tel: +385 1 6172 144

 

Marko Brgić, dipl. iur., univ. spec. oec.

Voditelj Odjela za utvrđivanje zlouporaba

e-mail: marko.brgic@aztn.gov.hr

tel: +385 1 6172 130

 

Nikolina Moslavac, dipl. iur.

Voditeljica Odjela za ocjenu koncentracija

e-mail: nikolina.moslavac@aztn.gov.hr

tel: +385 1 6172 111

 

Ivana Mudražija, dipl. iur.

Voditeljica Odjela za legislativu i komparativnu praksu

e-mail: ivana.mudrazija@aztn.gov.hr

tel: +385 1 6172 121

 

mr. sc. Branimira Kovačević, dipl. oec.

Voditeljica Odjela za međunarodnu i europsku suradnju

e-mail: branimira.kovacevic@aztn.gov.hr

tel: +385 1 6172 124

 

SEKTOR ZA ZABRANU NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI

Sandra Mikinac, dipl.iur.

Voditeljica Odjela za pravna pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi

e-mail: sandra.mikinac@aztn.gov.hr

tel: +385 1 6172 109

 

SEKTOR ZA OPĆE POSLOVE

Vjekoslava Belovari, prof. hrvatskog jezika i književnosti

Voditeljica Odjela za komunikacije

e-mail: vjekoslava.belovari@aztn.gov.hr

tel: +385 1 6172 146

 

Branka Erić, mag. iur., univ. spec. oec.

Voditeljica Odjela za opće poslove

e-mail: branka.eric@aztn.gov.hr

tel: +385 1 6172 133

 

Anka Nikolaus, struč. spec. oec.

Voditeljica Odjela za financijsko-računovodstvene poslove

e-mail: anka.nikolaus@aztn.gov.hr

tel: +385 1 6172 116

tel: +385 1 6177 695

 

 

Brojevi telefona važni za radnike AZTN-a u slučaju potrebe osobnog informiranja o bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

 

Pozivni centar na temu koronavirusa broj: 113

Građanima od 7 do 22 sata svaki dan na upite odgovaraju epidemiolozi i drugi stručnjaci.

S naglaskom na zdravstvena pitanja građani se mogu obratiti svaki radni i neradni dan od 7 do 22 sata na ovaj broj: 01 2099 087. Na ovom broju telefona savjete će pružati liječnici, farmaceuti i drugi stručnjaci volonteri.

Građani se mogu obratiti na temu koronavirusa radnim danom od 8 do 22 sata te subotom i nedjeljom od 8 do 14 sati na brojeve telefona Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ): 091 4683 032 i 099 4683 001. Na pitanja odgovaraju epidemiolozi i specijalisti javnog zdravstva.

COVID-19 hitne ordinacije u Gradu Zagrebu

Izdvojene ordinacije za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost od koronavirusa na području Grada Zagreba nastavljaju s radom na sljedećim lokacijama domova zdravlja na kojima je ujedno organizirana “DRIVE – IN” dijagnostika na koronavirus.

 

Ordinacije rade od 6 do 20 sati:

 

Dom zdravlja Zagreb – Centar

Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22

tel. 01 659 84 64

 

Dom zdravlja Zagreb –  Istok

Grižanska 4

tel. 01 296 04 18

 

Dom zdravlja Zagreb – Zapad

Prilaz baruna Filipovića 11

tel. 091 387 65 91

Popis telefonskih brojeva epidemiologa u pripravnosti

tablica1