Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Prioriteti AZTN-a za 2024. godinu

Pri određivanju prioriteta u radu AZTN će djelovati u odnosu na ona postupanja koja imaju najviše učinka na razvoj konkurencije na tržištu i pozitivan učinak na inovacije, produktivnost i otpornost tržišta kroz tržišno natjecanje. Svrha određivanja provedbenih prioriteta je učinkovita i ekonomična upotreba resursa u postupanju po zaprimljenim inicijativama i drugim podnescima, odbacivanje inicijative ako njezin sadržaj nije prioritet u provedbi, dostatnost resursa AZTN-a za učinkovito postupanje, vjerojatnost pozitivnog učinka na tržište djelovanjem AZTN-a te postojanje druge alternative osim postupanja AZTN-a.

Više o prioritetima za 2024. možete pročitati na poveznici