Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

PROVEDBA ZNTP-A: AZTN KAZNIO EUROTEX GLOBAL TRADE D.O.O. (PRIJE GLAVICE D.O.O.), ZAGREB SA 50.000,00 KUNA ZBOG NAMETANJA NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI PRI OTKUPU KUKURUZA ŠEĆERCA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je zbog povrede odredaba Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP), kaznila EUROTEX GLOBAL TRADE d.o.o. (prije GLAVICE d.o.o.)  sa 50.000,00 kuna.

AZTN je po službenoj dužnosti protiv EUROTEX GLOBAL TRADE d.o.o. (dalje u tekstu: EUROTEX GLOBAL) pokrenuo upravni postupak u smislu ZNTP-a, radi utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi njegovim dobavljačima kukuruza šećerca.

Nakon provedenog postupka, AZTN je utvrdio da je EUROTEX GLOBAL, u sezoni otkupa 2018., svojim dobavljačima kukuruza šećerca nametnuo više nepoštenih trgovačkih praksi u smislu ZNTP-a.

Primjerice, EUROTEX GLOBAL poslovao je sa svojim dobavljačima kukuruza šećerca temeljem ugovora koji nisu sadržavali sve odredbe bitne za poslovni odnos ugovornih strana u smislu odredbi ZNTP-a. Također, Opći uvjeti poslovanja nisu bili sastavljeni u skladu s odredbama ZNTP-a. Naime, ugovori i Opći uvjeti poslovanja nisu sadržavali jasno određenje o cijeni i/ili načinu određivanja, odnosno izračuna cijene.

Također, AZTN je utvrdio kako je EUROTEX GLOBAL u odnosu na četiri  dobavljača izvršio

netransparentno umanjenje vrijednosti poljoprivrednog proizvoda, kao i da je propustio za

danu uslugu dobavljačima izdati račun u skladu s poreznim propisima, što je također u

suprotnosti s odredbama ZNTP-a.

Zaključno, AZTN je utvrdio kako je EUROTEX GLOBAL u odnosu na 30 računa/otkupnih blokova izvršio plaćanja sa zakašnjenjem, odnosno u rokovima koji su dulji od ZNTP-om dopuštenih 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda i/ili uredno zaprimljenog računa dobavljača.

AZTN je izrečenu upravno – kaznenu mjeru u iznosu od 50.000,00 kuna, utvrdio uzimajući u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljače, kao i više olakotnih okolnosti, smatrajući da je tako izrečena upravno – kaznena mjera razmjerna učinjenim povredama te da ima odvraćajući učinak, kako za samog počinitelja, tako i za ostale adresate ovoga zakona.

Pored zabrane daljnjih postupanja koja su utvrđena nepoštenim trgovačkim praksama, EUROTEX GLOBALU je AZTN kao mjeru otklanjanja protupravnih postupanja, naložio dostavu dokaza o plaćenoj razlici za manje obračunatu cijenu kod netransparentnog umanjenja, zajedno s pripadajućim zateznim kamatama.

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici: www.aztn.hr