Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Provedba ZNTP-A: AZTN kaznio Moslavina voće d.o.o. sa 75.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi pri otkupu šljiva

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je zbog povrede odredaba Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP), kaznila Moslavinu voće d.o.o., Dugo Selo (dalje u tekstu: Moslavina voće) sa 75.000,00 kuna.

AZTN je po službenoj dužnosti protiv otkupljivača šljiva Moslavina voća pokrenuo upravni postupak u smislu ZNTP-a, radi utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi pri otkupu šljiva.

Nakon provedenog postupka, AZTN je utvrdio da je Moslavina voće iskorištavajući značajnu pregovaračku snagu u sezoni otkupa 2018., svojim dobavljačima šljiva nametnula više nepoštenih trgovačkih praksi u smislu ZNTP-a.

Moslavina voće poslovala je sa svojim dobavljačima šljiva temeljem ugovora i Općih uvjeta otkupa poljoprivrednih proizvoda koji nisu sadržavali sve odredbe bitne za poslovni odnos ugovornih strana sukladno odredbama ZNTP-a. Naime, navedena dokumentacija nije sadržavala jasno određenje o cijeni i/ili načinu određivanja, odnosno izračuna cijene. Dio predmetnih ugovora koje je Moslavina voće imala sklopljene s dobavljačima šljiva nije sadržavao obvezne odredbe o vrsti poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje otkupljivaču, kao ni odredbe o uvjetima i rokovima isporuke poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji su predmet ugovora.

Također, AZTN je utvrdio kako je Moslavina voće  u odnosu na dva dobavljača nametnula nepoštenu trgovačku praksu na način da je izvršila netransparentno umanjenje vrijednosti poljoprivrednog proizvoda – šljive. Netransparentno umanjenje vrijednosti odnosilo se na pogrešno obračunat cassa sconto kod jednog od dobavljača, a u drugom slučaju izvršeno je netransparentno umanjenje cijene predviđene važećim cjenikom.

Zaključno, AZTN je utvrdio kako je Moslavina voće izvršila plaćanja dijelu dobavljača šljiva u rokovima koji su dulji od ZNTP-om dopuštenih 30 dana od dana primitka šljiva i/ili uredno zaprimljenog računa dobavljača. Ukupno 13 računa/otkupnih blokova koje su promatrani dobavljači šljiva izdali Moslavina voću u otkupnoj sezoni 2018. plaćeni su dobavljačima sa zakašnjenjem, odnosno izvan ZNTP-om propisanog roka, a što je AZTN utvrdio analizom 98 otkupnih blokova i računa.

AZTN je izrečenu upravno – kaznenu mjeru u iznosu od 75.000,00 kuna, utvrdio uzimajući u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljače, kao i više olakotnih okolnosti, smatrajući da je tako izrečena upravno – kaznena mjera razmjerna učinjenim povredama te da ima odvraćajući učinak, kako za samog počinitelja, tako i za ostale adresate ovoga zakona.

Pored zabrane daljnjih postupanja koja su utvrđena nepoštenim trgovačkim praksama, Moslavina voću je AZTN kao mjeru otklanjanja protupravnih postupanja naložio dostavu dokaza o usklađivanju poslovanja s odredbama ZNTP-a.

Moslavina voće je uplatila u cijelosti izrečenu upravno – kaznenu mjeru u iznosu od 75.000,00 kuna.

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici