Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio SPAR Hrvatska d.o.o. s 1.300.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi prodajom prehrambenog proizvoda krajnjem potrošaču po cijeni nižoj od nabavne

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je zbog iznimno teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP), kaznila SPAR Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: SPAR) s 1.300.000,00 kuna.

AZTN je po službenoj dužnosti protiv trgovca SPAR pokrenuo upravni postupak u smislu ZNTP-a radi utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi prodajom prehrambenog proizvoda krajnjem potrošaču po cijeni nižoj od nabavne cijene. Povod za pokretanje postupka AZTN-a po službenoj dužnosti bila je predstavka jednog od dobavljača.

Nakon provedenog postupka, AZTN je utvrdio da je SPAR  u razdoblju od 9. studenoga 2018. do 11. studenoga 2018. godine krajnjim potrošačima prodavao prehrambeni proizvod – brašno, po cijeni nižoj od nabavne te time počinio iznimno tešku povredu ZNTP-a za koju je tim zakonom propisana mogućnost izricanja najviše novčane kazne i to u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

AZTN je uzimajući u obzir težinu, opseg i vrijeme trajanja povrede te posljedice povreda za dobavljače, kao i više olakotnih okolnosti, SPARU izrekao upravno–kaznenu mjeru u visini od 1.300.000,00 kuna.

AZTN smatra da je izrečena upravno–kaznena mjera razmjerna težini, opsegu i trajanju povrede te da će time biti ostvareni cilj i svrha njezina izricanja u smislu odvraćanja od kršenja odredbi ZNTP-a, ne samo u odnosu na SPAR već i u odnosu na druge adresate ovoga zakona.

Pored izricanja upravno-kaznene mjere, AZTN je SPARU izrekao i zabranu svakog daljnjeg postupanja utvrđenog rješenjem.

Cjeloviti tekst rješenja objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici https://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2021/11/UPI-034-032020-04002.pdf