Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio TP VARAŽDIN d.o.o., Varaždin s 30.000,00 eura zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP), kaznila TP VARAŽDIN d.o.o., Varaždin (dalje u tekstu: TP VARAŽDIN d.o.o.) s 30.000,00 eura.

AZTN je pokrenuo upravni postupak po službenoj dužnosti protiv kupca TP VARAŽDIN d.o.o., radi utvrđivanja je li taj trgovac iskorištavanjem značajne pregovaračke snage nametao nepoštenu trgovačku praksu svojim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Nakon provedenog upravnog postupka, AZTN je utvrdio da je TP VARAŽDIN d.o.o. iskoristio značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštene trgovačke prakse u smislu ZNTP-a trima dobavljačima.

Tako je utvrđeno da je TP VARAŽDIN d.o.o. u razdoblju od 4. studenoga 2021. do 15. prosinca 2022. izvršavao plaćanja dobavljačima u rokovima duljim od 60 dana od datuma zaprimanja računa za poljoprivredne i prehrambene proizvode koji se ne smatraju pokvarljivim u smislu Zakona, odnosno duljem od 30 dana od datuma zaprimanja računa za pokvarljive poljoprivredne i prehrambene proizvode koji su predmet isporuke.

AZTN je izrečenu novčanu kaznu u iznosu od 30.000,00 eura utvrdio uzimajući u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljače, kao i više olakotnih okolnosti. AZTN smatra da je s ovako izrečenom novčanom kaznom ostvaren cilj njezina izricanja u smislu odvraćanja od povreda ZNTP-a, ne samo u odnosu na TP VARAŽDIN d.o.o. već i u odnosu na ostale adresate ZNTP-a.

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici