Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio VINDIJU d.d. s 284.000 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi dobavljačima mlijeka

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je zbog teških povreda Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: ZNTP), kaznila Vindiju s 284.000 kuna.

AZTN je postupak pokrenuo po službenoj dužnosti. Povod za pokretanje postupka bila je anonimna prijava dobavljača svježeg mlijeka. Navodi anonimnog prijavitelja ukazivali su kako Vindija svojim dobavljačima svježeg mlijeka plaća u roku od 90 dana, što je znatno duže od zakonom propisanog roka za svježe proizvode od 30 dana.

Konkretno, AZTN je uvidom u tipske Ugovore o isporuci mlijeka sklopljene s deset dobavljača svježeg mlijeka, utvrdio da je Vindija kao prerađivač svježeg mlijeka, svoju značajnu pregovaračku snagu u odnosu na svoje dobavljače iskoristila ugovarajući s njima rokove plaćanja dulje od 30 dana, što je protivno odredbama ZNTP-a i predstavlja nametanje nepoštene trgovačke prakse.

AZTN je osim toga utvrdio da je Vindija plaćanja u odnosu na 15 dobavljača svježeg mlijeka izvršila izvan roka propisanog ZNTP-om. Takvu je nepoštenu trgovačku praksu, izdavanjem 78 otkupnih blokova i računa, Vindija tim dobavljačima nametala u razdoblju od 10. lipnja 2018. do 11. siječnja 2019. Sve opisane povrede predstavljaju teške povrede ZNTP-a za koje se pravnoj osobi može izreći upravno–kaznena mjera do 3.5 milijuna kuna, a trajale su ukupno godinu i devet mjeseci.

Naime, Vindija je već u tijeku postupka započela dobavljačima svježeg mlijeka plaćati u roku propisanom ZNTP-om, o čemu je AZTN-u dostavila 101 aneks Ugovora o isporuci mlijeka, kojima je ugovornu odredbu o uvjetima i rokovima plaćanja uskladila s odredbama ZNTP-a. Osim toga je dostavila i dokaze o plaćanju u zakonom propisanim rokovima do dana donošenja ovoga rješenja.

AZTN je uzimajući u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljače, kao i više utvrđenih olakotnih okolnosti, Vindiji izrekao upravno-kaznenu mjeru u visini od 284.000 kuna.

AZTN smatra da je izrečena upravno–kaznena mjera razmjerna težini, opsegu i trajanju povrede te će se njenim izricanjem ostvariti cilj mjera u smislu odvraćanja od kršenja odredbi ZNTP-a, ne samo u odnosu na Vindiju, već i u odnosu na sve druge trgovce, otkupljivače i prerađivače.

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a i moguće ga je preuzeti na poveznici Rješenje Vindija d.d. KLASA UP/I 034-03/18-04/031