Provedba ZNTP-a: pokrenut postupak protiv KOKE d.d.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) pokrenula je upravni postupak protiv kupca pilića – brojlera KOKA d.d., Varaždin (dalje u tekstu: KOKA d.d.), radi utvrđivanja je li navedeni kupac iskorištavanjem značajne pregovaračke snage pri otkupu pilića-brojlera nametao nepoštene trgovačke prakse svojim dobavljačima.

AZTN je postupak pokrenuo po službenoj dužnosti, budući da je utvrdio postojanje indicija za pokretanje postupka utvrđivanja povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP).

Potrebno je istaknuti da samo pokretanje upravnog postupka protiv nekog poduzetnika ne znači nužno utvrđenje povrede ZNTP-a, već je pokretanjem postupka AZTN obvezan utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka.

Slijedom toga će AZTN u ovom postupku ispitati sve elemente koji se odnose na sadržaj i realizaciju poslovnih odnosa KOKE d.d. s njezinim dobavljačima pilića-brojlera te će tek nakon potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja donijeti meritornu odluku.

Zbog zaštite poslovnih tajni AZTN ne može komentirati niti iznositi detalje o postupku koji je u tijeku.

AZTN će po okončanju postupka meritornu odluku objaviti na svojim mrežnim stranicama.