Provedba ZNTP-a: pokrenut postupak protiv PPK-BJELOVAR d.d., Bjelovar

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) pokrenula je upravni postupak protiv kupca-trgovca u maloprodaji PPK-BJELOVAR d.d., Bjelovar (dalje u tekstu: PPK-BJELOVAR d.d.), radi utvrđivanja je li taj kupac iskorištavanjem značajne pregovaračke snage nametao nepoštene trgovačke prakse svojim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

AZTN je navedeni postupak pokrenuo po službenoj dužnosti, budući da je u postupku istraživanja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te provjere usklađenosti poslovanja kupaca-trgovaca u maloprodaji s odredbama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praski u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP), među kojima i PPK-BJELOVARA d.d., utvrdio postojanje indicija za pokretanje postupka.

Potrebno je istaknuti da samo pokretanje upravnog postupka protiv pojedinog kupca ne znači nužno utvrđenje povrede ZNTP-a, već je u pokrenutom upravnom postupku AZTN obvezan utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka.

Slijedom navedenoga, AZTN će u predmetnom upravnom postupku ispitati sve elemente koji se odnose na sadržaj i realizaciju poslovnih odnosa PPK-BJELOVAR d.d. s njegovim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te će tek nakon potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja donijeti meritornu odluku.

Zbog zaštite poslovnih tajni AZTN ne može komentirati niti iznositi detalje o postupku koji je u tijeku.

AZTN će po okončanju postupka meritornu odluku objaviti na svojim mrežnim stranicama.