Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Provedba ZNTP-a: pokrenut postupak protiv trgovačkog društva ULTRA GROS d.o.o.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) pokrenula je upravni postupak protiv kupca ULTRA GROS d.o.o. (dalje u tekstu: ULTRA GROS d.o.o.) radi utvrđivanja je li taj kupac iskorištavanjem značajne pregovaračke snage nametao nepoštene trgovačke prakse svojim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

AZTN je navedeni postupak pokrenuo po službenoj dužnosti, budući da je u postupku istraživanja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te provjere usklađenosti poslovanja kupaca s odredbama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP), među kojima je i ULTRA GROS d.o.o., utvrdio postojanje indicija da je taj kupac u svom poslovanju postupao protivno odredbama ZNTP-a.

Potrebno je istaknuti da samo pokretanje upravnog postupka protiv pojedinog kupca ne znači nužno utvrđenje povrede ZNTP-a, već je u pokrenutom upravnom postupku AZTN obvezan utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka.

Slijedom navedenoga, AZTN će u predmetnom upravnom postupku ispitati sve elemente koji se odnose na sadržaj i realizaciju poslovnih odnosa kupca ULTRA GROS d.o.o. s njegovim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te će tek nakon potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja donijeti meritornu odluku.

Zbog zaštite poslovnih tajni AZTN ne može komentirati niti iznositi detalje o postupku koji je u tijeku.

AZTN će po okončanju postupka meritornu odluku objaviti na svojim mrežnim stranicama.