Provedba ZNTP-a: pokrenuti postupci protiv trgovačkih društava MLIN I PEKARE d.o.o., Sisak i TRGOCENTAR d.o.o., Zabok

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) pokrenula je upravne postupke protiv kupca poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda MLIN I PEKARE d.o.o., Sisak (dalje u tekstu. MLIN I PEKARE d.o.o.) i kupca-trgovca u maloprodaji TRGOCENTAR d.o.o., Zabok (dalje u tekstu: TRGOCENTAR d.o.o.), radi utvrđivanja jesu li ti kupci iskorištavanjem značajne pregovaračke snage pri kupnji prehrambenih proizvoda nametali nepoštene trgovačke prakse svojim dobavljačima.

AZTN je navedeni postupak pokrenuo po službenoj dužnosti, budući da je u postupku istraživanja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te provjere usklađenosti poslovanja kupaca-trgovaca u maloprodaji s odredbama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praski u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP), među kojima MLINA I PEKARA d.o.o. i TRGOCENTRA d.o.o. utvrdio postojanje indicija za pokretanje upravnih postupaka.

Potrebno je istaknuti da samo pokretanje upravnog postupka protiv određenog kupca ne znači nužno utvrđenje povrede ZNTP-a, već je AZTN obvezan u postupku utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka.

Slijedom toga AZTN će u ovim postupcima ispitati sve elemente koji se odnose na sadržaj i realizaciju poslovnih odnosa trgovačkih društava MLIN I PEKARE d.o.o. i TRGOCENTAR d.o.o. s njihovim dobavljačima te će tek nakon potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja donijeti meritorne odluke.

Zbog zaštite poslovnih tajni AZTN ne može komentirati niti iznositi detalje o postupcima koji su u tijeku.

AZTN će po okončanju postupaka meritorne odluke objaviti na svojim mrežnim stranicama.