Provedba ZNTP-a: Upravni sud u Zagrebu potvrdio AZTN-ovo rješenje kojim je Fragariji izrečena kazna od 350.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi

Upravni sud u Zagrebu je 16. prosinca 2020. godine donio presudu kojom je u cijelosti odbijen tužbeni zahtjev tužiteljice Fragaria d.o.o. (dalje: Fragaria) u upravnom sporu protiv tužene Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN), radi poništenja njezina rješenja

Naime, AZTN je 26. srpnja 2019. godine donio rješenje kojim je utvrdio da je Fragaria iskoristila značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u smislu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: ZNTP) svojim dobavljačima lubenica te mu je izrekao upravno – kaznenu mjeru u iznosu od 350.000,00 kuna.

Napominje se kako presuda Upravnog suda donesena u tom upravnom sporu još uvijek nije pravomoćna, budući da Fragaria može podnijeti žalbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Poveznica na prethodno priopćenje o donesenom rješenju AZTN-a: Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio otkupljivača FRAGARIA d.o.o. s 350 tisuća kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi njegovim dobavljačima lubenica – AZTN