O nama

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja osnovana je Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 48/95.) te Odlukom Hrvatskog sabora od 20. rujna 1995., a započela je s radom početkom 1997. godine.

Sektorska suradnja

Preuzimanje

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu