Nadležnosti

Tržišno natjecanje među poduzetnicima obilježje je gospodarskog ustroja u kojem se alokacija resursa obavlja polazeći od ponude i potražnje na tržištu.

Sporazumi

Dogovori o cijenama, podjeli tržišta i slične aktivnosti poduzetnika koji kao konkurenti djeluju na istom tržištu, suprotni su samoj biti i svrsi tržišnog gospodarstva i zbog toga su izričito zabranjeni odnosno predstavljaju najtežu povredu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Naime, u slučajevima postojanja zabranjenih sporazuma između poduzetnika, prestaje postojati motiv odnosno potreba sudionika sporazuma da se međusobno natječu kroz cijenu, kvalitetu, inovacije…Istodobno, tako dugo dok se pridržavaju dogovorenog, sudionicima sporazuma se osigurava opstanak na tržištu. Na taj način, na štetu potrošača, na tržištu opstaju i oni poduzetnici koji u uvjetima učinkovitog tržišnog natjecanja na njemu ne bi mogli opstati.

Zabranjeni su sporazumi poduzetnika, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje poduzetnika koji kao cilj ili posljedicu imaju narušavanje tržišnog natjecanja. U svrhu praktičnosti pod zajedničkim pojmom sporazuma podrazumijevaju se sva tri navedena oblika: sporazumi poduzetnika, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje poduzetnika.

Horizontalni sporazumi su sporazumi između konkurenata, dakle poduzetnika koji djeluju na istom tržištu.

Vertikalni sporazumi su sporazumi između poduzetnika koji nisu međusobni konkurenti odnosno koje sklapaju poduzetnici koji u svrhu sporazuma djeluju na različitim razinama proizvodnog ili distribucijskog lanca u odnosu na uvjete po kojima poduzetnici mogu kupovati, prodavati ili preprodavati određene robe i/ili usluge (primjerice, proizvođač  – trgovac na veliko  – trgovac na malo).

Zabranjeni sporazumi uređeni su člankom 8. ZZTN-a, dok se člankom 10. uređuje skupno izuzeće sporazuma odnosno utvrđuju uvjeti koje pojedini sporazumi moraju ispuniti kako bi bili izuzeti od opće zabrane iz članka 8. stavka 1. ZZTN-a