Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Studijski posjet ukrajinske agencije za zaštitu tržišnog natjecanja AZTN-u

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja domaćin je delegaciji Antimonopolskog odbora Ukrajine (AMCU) koja u Hrvatskoj boravi u jednotjednoj studijskoj posjeti u području tržišnog natjecanja. Ukrajinska delegacija sudjeluje na sastancima s predstavnicima AZTN-a, koji će ih upoznati s unutarnjom organizacijom i nadležnostima AZTN-a, praksom u pogledu europskih i međunarodnih institucija, metodama dokazivanja povreda u kontekstu zabranjenih sporazuma i zlouporabe vladajućeg položaja u RH, ocjena dopuštenosti koncentracija, praksi vezanoj uz identifikaciju i prestanak kršenja prava tržišnog natjecanja u medijima i digitalnim tržištima, a razgovarat će se i o budućim perspektivama suradnje u području tržišnog natjecanja.

Europsko vijeće je 14. prosinca 2023. godine, odobrilo preporuku Europske komisije za otvaranjem pristupnih pregovora Ukrajine, a u skladu s člankom 256. Sporazuma o pridruživanju, Ukrajina se obvezala približiti zakonodavstvo tržišnog natjecanja i njegovu primjenu pravu EU. U tom kontekstu, proučavanje praktičnih iskustava drugih država članica ključno je za AMCU.

Stoga je početkom rujna 2023. godine pokrenut projekt financiran od strane EU-a, nazvan „Usklađivanje pravila i praksi tržišnog natjecanja i državnih potpora s pravnom stečevinom EU-a” (engleskog akronima COMPASA). Cilj projekta je doprinijeti održivom oporavku te gospodarskoj konkurentnosti Ukrajine kroz ojačane okvire za tržišno natjecanje i državne potpore. Projekt COMPASA pruža stalne smjernice i podršku AMCU te drugim relevantnim ukrajinskim dionicima, kako bi se podržali napori države u provođenju relevantnih reformi u područjima tržišnog natjecanja i državnih potpora, uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a.

Slijedom toga, u razdoblju od 22. do 26. travnja 2024. godine organiziran je studijski posjet predstavnika AMCU-a Republici Hrvatskoj i relevantnim institucijama, koji će doprinijeti jačanju kapaciteta ukrajinskih stručnjaka. Između ostalog, pomoći će im razumjeti kako je najmlađa država članica EU-a uspjela poduzeti reforme tržišnog natjecanja i državnih potpora te zatvoriti relevantna pregovaračka poglavlja. Iskustvo Republike Hrvatske u transpoziciji europskih normi te u suočavanju s izazovima tijekom faze pristupanja nudi mnoštvo naučenih lekcija i dobrih praksi koje mogu pomoći AMCU-u u izradi vlastitog pristupa usvajanju pravne stečevine EU-a.

Ova inicijativa studijskog posjeta naglašava predanost AMCU konstantnom poboljšanju u regulaciji tržišnog natjecanja te međunarodnoj suradnji i izvrsnosti. Projekt COMPASA zajednički je napor s ciljem unaprjeđenja usklađivanja standarda Ukrajine sa standardima EU-a, usprkos brutalnoj agresiji s kojim se država suočava. Primjer je to predanosti Europske unije u podupiranju europskih težnji Ukrajine.