Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Tržište trgovine na malo mješovitom robom bilježi rast u iznosu od 8,4 posto, a najveći trgovac u 2021. je Konzum plus

AZTN je proveo istraživanje tržišta trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u RH u 2021. godini. U predmetnom istraživanju trgovine na malo mješovitom robom za 2021. godinu uzorak su činili poduzetnici, njih 47, koji prema ostvarenim prihodima, predstavljaju najznačajnije poduzetnike koji djeluju na tržištu trgovine na malo mješovitom robom.

Prihodi iz trgovine na malo mješovitom robom u RH svih trgovaca iz uzorka AZTN-a u promatranoj 2021. godini iznosili su nešto više od 43 milijardi kuna. U 2021. godini bilježi se nominalan rast prihoda u iznosu od 3,4 milijarde kuna milijuna kuna u odnosu na prethodnu 2020. godinu, što pokazuje da tržište trgovine na malo bilježi rast koji u iznosu od 8,4 posto. U prethodnom istraživanju za 2020. godinu rast je u odnosu na 2019. iznosio 306 milijuna kuna, odnosno 0,8 posto.

U 2021. godini zbirno se bilježi 4,825 prodajnih mjesta svih trgovaca iz uzorka AZTN-a  te rast ukupnog broja svih prodajnih mjesta, 118 prodajnih mjesta više u odnosu na prethodnu 2020. godinu, što predstavlja rast od 2,5 posto (u 2020. rast ukupnog broja prodajnih mjesta iznosio je 0,3 posto).

Ukupna neto prodajna površina svih prodajnih mjesta anketiranih poduzetnika u 2021. godini iznosila je 1,51 milijuna kvadratnih metara te se bilježi rast neto prodaje površine u iznosu od 68,500 četvornih metara u odnosu na prethodnu 2020. godinu, što predstavlja rast od 4,8 posto. Ujedno se bilježi promjena trenda jer se u prethodnoj 2020. godini bilježilo smanjenje ukupne neto prodajne površine u iznosu od jedan posto.

Struktura i trendovi tržišta trgovine na malo mješovitom robom u 2021. godini

Najveći trgovac na malo mješovitom robom u 2021. godini je Konzum plus. Tržišni udio Konzuma plus u promatranoj 2021. iznosio je 20-30 posto i bilježi blagi pad tržišnog udjela u odnosu na 2020., usprkos rastu prihoda u trgovini na malo mješovitom robom.  U 2021. godini je imao 620 prodajnih mjesta (608 u prethodnoj 2020. godini). Nakon  dužeg razdoblja Konzum plus bilježi jedno preuzimanje u listopadu 2021., a riječ je o malom trgovcu na malo, poduzetniku Miracolo s 13 prodajnih mjesta malog formata u Istarskoj županiji.

Ovdje se naglašava kako se gore navedeni podatak o tržišnom udjelu Konzuma plusa, kao i svi ostali tržišni udjeli poduzetnika prikazuju u rasponu podataka, a ne u točnom iznosu iz razloga što su isti izvedeni iz dostavljenih podataka koji su od samih poduzetnika naznačeni kao poslovna tajna.

Nadalje, bilježi se nastavak trenda rasta prihoda u trgovini na malo mješovitom robom članica Schwarz Grupe. Lidl u 2021. godini bilježi rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom. Tržišni udio Lidla u promatranoj 2021. iznosio je 10-20 posto. Druga članica Schwarz grupe, Kaufland, također bilježi rast prihoda i tržišni udio u promatranoj 2021. u iznosu 5-10 posto. Zbirno, obje članice Schwarz grupe u 2021. bilježe stabilan tržišni udio 20-30 posto.

U promatranoj 2021. godini ukupno 38 poduzetnika bilježi rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom u odnosu na prethodnu 2020. (kada ih je bilo 30), dok devet trgovca na malo bilježi negativan trend, odnosno pad prihoda (u prošlogodišnjem istraživanju za 2020. bilo je ukupno 21 poduzetnika koji su bilježili pad prihoda). Najveći nominalni rast prihoda bilježe Plodine, isto kao u 2020. godini,  zatim slijede Konzum plus, Lidl, Trgovina Krk, Tommy te Kaufland.

Značajan rast regionalnog trgovca Trgovina Krk posljedica je pribrajanja prihoda povezanog poduzetnika Metss (Grupa Čakovečki mlinovi). No i Trgovina Krk, promatrano zasebno bez prihoda Metssa, bilježi organski rast prihoda, a dodatno je rast prihoda značajnije iskazan jer je u kolovozu 2021. Trgovina Krk d.d. pripojila trgovački dio tvrtke Radnik Opatija d.d., koja je također članica Grupe Čakovečki mlinovi, odnosno preuzela je 61 maloprodajno mjesto Radnik Opatije d.d., koji je i nadalje aktivan kao poslovni subjekt u sudskom registru i primarno obavlja djelatnost pekarstva i slastičarstva.

Najveći porast tržišnog udjela promatrajući prvih deset trgovaca na malo mješovitom robom u 2021. godini u odnosu na prethodnu 2020. bilježe Plodine, zatim slijede Tommy i Studenac.

U promatranoj 2021. godini rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom bilježi većina regionalnih trgovaca i to: Mlin i pekare, Lonia Trgovina, Trgovina Krk, Boso, Ribola, Slavonija Bošković, Jadranka Trgovina i Pemo.

Promjenu u 2021. godini u odnosu na 2020. predstavlja činjenica da je Mlin i pekare prestigao na 10. mjestu Lonia Trgovinu te je ponovno pozicioniran u „Top 10“ trgovaca na malo po ostvarenom prihodu od trgovine na malo mješovitom robom.

Studenac je u 2021. godini po broju prodajnih mjesta na prvom mjestu (696 prodajnih mjesta), no ista su pretežito malog formata tipa male prodavaonice i samoposluge.

Smanjenje asimetrije i blagi rast koncentriranosti tržišta

Na mjerodavnom tržištu trgovine na malo u 2021. godini bilježi se daljnje smanjenje asimetrije, odnosno razlike između lidera na tržištu Konzuma plus i drugog trgovca na malo Lidla, promatrano kroz ostvareni tržišni udio.

U 2021. blaga je promjena koncentriranosti tržišta temeljem pokazatelja koncentriranosti CR10, odnosno ostvarenih udjela prvih deset trgovaca na malo mješovitom robom, koji u promatranoj 2021. godini iznosi 83,5 dok je u prethodnoj 2020. iznosila 83,4.

Ako se promatra prvih pet trgovaca na malo, rezultati istraživanja pokazuju kako pokazatelj koncentriranosti CR5 u 2021. godini iznosi 66,2 i bilježi blagi rast u odnosu na prethodnu 2020. godinu kada je isti pokazatelj iznosio 66,1.

Promjene u redoslijedu trgovaca po županijama i gradovima

Županije i Grad Zagreb

Za razliku od prošlogodišnjeg istraživanja za 2020. godinu, kada se u 13 županija i Gradu Zagrebu bilježio rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom, u 2021. godini rast prihoda bilježi se u svih 20 županija i u Gradu Zagrebu. što ukazuje na rast vrijednosti tržišta u pojedinim županijama u 2021. godini. Najviši prihod iz maloprodaje, nakon Grada Zagreba (7,8 milijardi kuna), bilježi se u Splitsko-dalmatinskoj (5,6 milijardi kuna), Primorsko-goranskoj (3,8 milijardi kuna) te Istarskoj županiji (3,2 milijardi kuna). U ostalim županijama prihod u trgovini na malo mješovitom robom iznosi manje od 3 milijarde kuna.

Promjena negativnog trenda u pozitivni u županijama Jadranske Hrvatske u 2021. godini izvjesno je posljedica rasta turističkog prometa te rasta gospodarske aktivnosti i većoj turističkoj potrošnji uzrokovanog blažim epidemiološkim mjerama. Posljedično, velika većina trgovaca na malo bilježe rast prihoda u županijama koje čine regiju Jadranska Hrvatska.

Bitna promjena u 2021. godini u odnosu na 2020. je da je Istarska županija na četvrtoj poziciji prestigla Zagrebačka županiju po ostvarenom prihodu trgovaca na malo. Najveći nominalni rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom koji su ostvarili trgovci iz uzorka po pojedinom regionalnom tržištu (Grad Zagreb i dvadeset županija) u promatranoj 2021. godini bilježi Istarska županija u kojoj rast prihoda iznosi 585 milijuna kuna (rast od 22 postotna boda), zatim slijede Splitsko-dalmatinska županija u kojoj se bilježi rast prihoda od 541,4 milijuna kuna (rast od 10,7 postotna boda) te Primorsko-goranska županija u kojoj se bilježi rast prihoda u 2021. godini od 345 milijuna kuna u odnosu na 2020. godinu (rast od 10 postotna boda).

U Gradu Zagrebu i u šest županija (Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska, Istarska, Zagrebačka, Zadarska i Osječko-baranjska županija) ostvareno je nešto manje od dvije trećine (65,4 posto) od ukupnog prihoda u trgovini na malo mješovitom robom u RH u 2021. godini, čime je nastavljen trend iz prethodnih godina, uz blago povećanje istog pokazatelja u odnosu na 2020. godinu (64,9 posto).

Promatrajući pojedinačno trgovce na malo po Gradu Zagrebu i županijama, Konzum plus je vodeći trgovac na malo u Gradu Zagrebu i šest županija (Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Karlovačka, Ličko-senjska te Osječko-baranjska županija), jednako kao u prethodnoj 2020. godini.

Članice Schwarz grupe vodeće su u četiri županije. Lidl je vodeći trgovac u Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, dok je Kaufland vodeći trgovac na malo u Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji, jednako kao u prethodnoj 2020. godini.

Gradovi Split, Rijeka, Osijek

Promatrano po gradovima, u Splitu je Tommy zadržao prvu poziciju, uz smanjenje tržišnog udjela. U Splitu se bilježi promjena trenda u odnosu na prošlogodišnje istraživanje za 2020. godinu, odnosno u 2021. godini bilježi se rast prihoda u trgovini na malo u odnosu na 2020., vrlo izvjesno i zbog rasta turističkog prometa uzrokovanog blažim epidemiološkim mjerama.

U Rijeci su Plodine i nadalje tržišni lider u trgovini na malo mješovitom robom, dok svi ostali trgovci bilježe stabilan prihod.

U Osijeku je Konzum plus i nadalje najveći trgovac na malo mješovitom robom, a svi ostali trgovci bilježe blagi rast prihoda.

Supermarketi i dalje dominantan tip prodajnog mjesta

Rezultati istraživanja pokazali su da je najveći nominalni rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom u promatranoj 2021. godini u odnosu na prethodnu 2020. u iznosu od 2,2 milijarde kuna (rast od 11 posto) zabilježen u supermarketima. Za usporedbu, u prethodnoj 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, najveći nominalni rast je zabilježen u malim prodavaonicama (prodavaonice u „u susjedstvu“) u iznosu nešto manjem od 227 milijuna kuna.

Rast prihoda u trgovini na malo u 2021. godini bilježe sva četiri promatrana tipa prodajnih mjesta, najviše u supermarketima (11 posto), dok najmanji rast prihoda bilježe male prodavaonice kao tip prodajnog mjesta (nešto manje od jedan posto).

Supermarketi kao tip prodajnog mjesta i nadalje su dominantni u strukturi prodaje prema kriteriju ostvarenog prihoda, kao i prema kriteriju neto prodajne površine. U promatranoj 2021. godini u trgovini na malo mješovitom robom izrazito dominira kupovina u hipermarketima i supermarketima jer više od dvije trećine, preciznije 71,6 posto ukupnog prihoda u trgovini na malo mješovitom robom, ostvareno je prodajom u supermarketima, nešto više od 50 posto i u hipermarketima – nešto manje od 22 posto.

U ukupnom broju prodajnih mjesta prema tipu, u 2021. godini najviše je, kao i prethodne 2020. godine, samoposluga – nešto manje od 44 posto, zatim slijede male prodavaonice – 37 posto, supermarketi s udjelom od 16 posto te hipermarketi s udjelom od tri posto, slično kao u prethodnoj 2020. uz rast udjela samoposluga i supermarketa. Ujedno se bilježi rast broja prodajnih mjesta u tri tipa prodajnog mjesta (samoposluge, supermarketi i hipermarketi).

Prema kriteriju neto prodajne površine, u promatranoj 2021. godini najveći udio u strukturi ukupne neto prodajne površine imaju i nadalje supermarketi koji čine nešto manje od 48 posto od ukupne neto prodajne površine. Slijede hipermarketi s udjelom nešto manje od 23 posto. Oba navedena tipa su prodajna mjesta velikog formata te je stoga i neto prodajna površina u istima najveća. Zatim slijede samoposluge s udjelom 22 posto i male prodavaonice s udjelom oko sedam posto.

Online prodaja i programi vjernosti trgovaca na malo

Prema rezultatima istraživanja, online prodaja mješovite robe još uvijek nije značajna u ukupnoj strukturi prihoda u trgovini na malo mješovitom robom promatrano po pojedinom trgovcu na malo. U strukturi prihoda u trgovini na malo mješovitom robom najveći i pretežiti iznos online prodaje u 2021. godini odnosi se na Konzum plus.

Program vjernosti (lojalnosti) primjenjuje 16 trgovaca. Dva su trgovca više koja su počeli primjenjivati program vjernosti i to Lidl i Tommy (krajem 2021. godine). Najveći broj članova u pojedinom programu vjernosti u 2021. godini bilježi Konzum plus, zatim slijedi Kaufland.

Trgovačke marže

AZTN je istraživanje tržišta trgovine na malo u RH za 2021. godinu dodatno proširio u odnosu na novo područje od interesa AZTN-a, a riječ je o maržama trgovaca po pojedinim kategorijama roba. Za ovo istraživanje AZTN je odabrao osam kategorija roba: meso i mesne prerađevine, meso peradi i jaja, pekarski proizvodi (kruh, peciva), mlijeko i mliječni proizvodi, svježe voće i povrće, bezalkoholna pića i vode, konditorski proizvodi (keksi, čokolade, bomboni i dr.) i osnovni prehrambeni proizvodi (brašno, šećer, riža, rezanci, jestiva ulja i dr.

Pritom je AZTN promatrao pokazatelje za 2021. godinu te pokazatelje u razdoblju svibanj/lipanj 2022., odnosno posljednjem mjesečnom razdoblju u odnosu na vrijeme slanja upitnika trgovcima.

Rezultati istraživanja pokazuju kako su prosječne marže za prehrambene proizvode u 2021. godini i u razdoblju svibanj/lipanj 2022. najviše u kategoriji pekarski proizvodi i konditorski proizvodi, a relativno su visoke i u kategoriji svježeg voća i povrća te osnovnih prehrambenih proizvoda (brašno, šećer, riža, rezanci, jestiva ulja i dr.).

Od osam promatranih kategorija roba, u tri kategorije bilježi se smanjenje prosječne marže (meso peradi i jaja, mlijeko i mliječni proizvodi, svježe voće i povrće) u svibnju/lipnju 2022. u odnosu na 2021. godinu, dok se u pet promatranih kategorija roba bilježi povećanje prosječne marže.

Detaljniji prikaz tržišta trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u RH u 2021. godini možete preuzeti na poveznici https://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2016/10/Prikaz-tr%C5%BEi%C5%A1ta-trgovine-na-malo-mje%C5%A1ovitom-robom-prete%C5%BEno-hranom-pi%C4%87ima-i-higijenskim-proizvodima-za-doma%C4%87instvo-u-Republici-Hrvatskoj-u-2021.-godini.pdf