Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

U 2022. godini prodana naklada svih dnevnika u RH iznosila je 33 milijuna komada, a tjednika oko 1,9 milijuna komada, uz najprodavaniji dnevnik „24 sata“ i tjednik „Međimurje“

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja provela je redovito istraživanje tržišta tiska u Republici Hrvatskoj, a uzorak su predstavljala 32 novinska nakladnika i distributera tiska. Analizom su obuhvaćena tržišta naklade tiska (općeinformativni dnevnici i tjednici), tržišta oglašavanja u općeinformativnim dnevnicima i tjednicima te tržišta trgovine tiskom na području RH.

Provedeno istraživanje upućuje da se u 2022. godini u odnosu na 2021. bilježi nešto blaži pad prodane naklade dnevnika i tjednika, koji je u prethodnoj 2021. godini u odnosu na 2020. bio jače izražen, kao i pad prihoda od oglašavanja kao bitna promjena u dnevnicima i tjednicima, za razliku od prethodne 2021. godine, kada se bilježio rast prihoda od oglašavanja u dnevnicima i tjednicima.

Ujedno je to nastavak višegodišnjeg trenda pada prodanih naklada, ali i financijskih pokazatelja stanja na tržištu, uz promjena trenda na tržištu trgovine na malo tiskom, odnosno blagi rast trgovine na malo tiskom u 2022. godini u odnosu na 2021.

U usporedbi s 2021., pad prodanih naklada u promatranoj 2022. godini za općeinformativne dnevnike iznosi 11 posto, a za tjednike 15 posto, što je ujedno slabije izražen trend pada prodane naklade dnevnika u usporedbi s prethodnim istraživanjem za 2020. godini. No, kod tjednika se bilježi jače izražen trend pada prodane naklade (15 posto u 2022. godini, a pet posto u 2021.).

U 2022. godini prodana naklada svih općeinformativnih dnevnika u RH iznosila je 33 milijuna komada, a općeinformativnih tjednika oko 1,9 milijuna komada. U djelatnosti prodane naklade općeinformativnog tiska u 2022. godini najprodavanije tiskovine su i dalje novinskog nakladnika 24sata d.o.o. i to općeinformativni dnevnik „24 sata“, a kod nakladnika općeinformativni tjednika „Međimurje“ nakladnika List Međimurje d.o.o.

Na tržištu se u 2022. godini pojavio novi tjednik, „Zadarski tjednik“, a bilježe se i određene promjene nakladnika za pojedinu tiskovinu i to za „Bjelovarski list“ i „Hrvatski tjednik“

U djelatnosti oglašavanja u 2022. godini u odnosu na 2021. bilježi se trend pada prihoda od oglašavanja u općeinformativnim dnevnicima (deset posto) i u općeinformativnim tjednicima (jedan posto) uz promjenu trenda.

U odnosu na tržište trgovine na veliko tiskom, jedini distributer tiska u RH bio je Tisak plus, koji u 2022. godini bilježi slabije izražen trend pada prihoda u odnosu na prethodno istraživanje za 2021. godinu. Ujedno bilježi nastavak trenda pada broja svojih kupaca u distribuciji tiska za daljnju prodaju.

U odnosu na tržište trgovine na malo tiskom, ostvaren je blagi rast ukupnih prihoda od trgovine na malo tiskom u RH u 2022. godini u odnosu na prethodnu 2021. od 0,6 posto uz pozitivni trend rasta na ovom tržištu jer je u 2021. zabilježen pad prihoda od trgovine na malo tiskom u iznosu od deset posto.

Pad navedenih prihoda bilježe Tisak plus i Inovine, kao poduzetnici s najvećim brojem specijaliziranih maloprodajnih mjesta, uz napomenu da Tisak plus bilježi slabije izražen pad prihoda od trgovine na malo tiskom od Inovina promatrano u postotnom iznosu.

TISAK plus maloprodajnu mrežu na teritoriju RH krajem 2022. godini činilo je 769 prodajnih mjesta uz 47 prodajnih mjesta manje u 2022. godini u odnosi na 2021. Ranije navedeno upućuje na nastavak trenda smanjivanja broja prodajnih mjesta TISAK plus.

Inovine također bilježe smanjenje broja prodajnih mjesta za devet prodajnih mjesta.

Nakladnici u segmentu općeinformativnih dnevnika u 2022. godini kao najprodavanijeg tiska su direktnom prodajom tiska (kroz pretplatu i djelomično kolportažu) blago povećali prihode od trgovine na malo tiskom. Radi se o relativno značajnom udjelu ukoliko se promatraju ukupnost svih segmenta tržišta u distribucijskom lancu opskrbe krajnjih potrošača tiskom, jer zbirni prihod od trgovine na malo tiskom za najveće nakladnike dnevnika (Hanza Media Grupa odnosno „Jutarnji list“ i „Slobodna Dalmacija“ te Styria Grupa odnosno Večernji list d.o.o. i 24sata d.o.o.) u 2022. godini iznosi 100-110 milijuna kuna, dok zbirni prihod specijaliziranih trgovaca tiskom (TISAK plus d.o.o., Inovine d.d. i Fibis d.o.o.) u 2022. godini iznosi 130-140 milijuna kuna.

Za razliku od prethodne 2021. godine, u promatranoj 2022. godini određeni broj novinskih nakladnika dnevnika kroz pretplatu je zabilježilo rast prihoda od trgovine na malo tiskom, njih četiri: Hanza Media d.o.o., 24sata d.o.o. s većim nominalnim rastom prihoda te Novi list d.d. i Glas Istre Novine d.o.o. (Glas Istre Grupacija) s manjim rastom prihoda od trgovine na malo tiskom.

Od nakladnika općeinformativnih tjednika, najveći prihod od maloprodajne djelatnosti kroz pretplatu bilježe nakladnici Nacional News Corporation („Tjednik Nacional“), Lasica d.o.o. (tjednik „Posavska Hrvatska) te Varaždinske vijesti d.d.

I nadalje je dominantna prodaja putem specijaliziranih trgovina tiska (54 posto u strukturi promatranih poduzetnika) pri čemu su u obzir uzeti TISAK plus d.o.o., Inovine d.d. i Fibis d.o.o., gdje prije svega TISAK plus d.o.o. ima najznačajniji učinak. U usporedbi s 2021. godinom bilježi se blagi pad navedenog pokazatelja jer je isti u ukupnoj strukturi prihoda na malo tiskom iznosio 56 posto.

Najveći nakladnici općeinformativnih dnevnika, Hanza Media Grupa i Styria grupa sa svojim nakladnicima bilježe najveći broj elektroničkih publikacija, kao i prihod od oglašavanja u istima.

Po pitanju broja elektroničkih publikacija, u istraživanju je utvrđeno da nakladnik Večernji list d.o.o. u portfelju ima 12 elektroničkih publikacija, od toga pet vlastitih domena i sedam poddomena. Drugi nakladnik koji je također članica Styria Grupe, 24sata d.o.o., ima deset eletkroničkih publikacija, od toga su dvije glavne domene te osam poddomena. Hanza Media d.o.o. je navela također deset elektroničkih publikacija.

Najveći prihod od oglašavanja u elektroničkim publikacijama u 2022. godini bilježe nakladnici 24sata d.o.o., zatim slijedi Hanza Media d.o.o. te Večernji list d.o.o. Najveći nakladnici općeinformativnih tjednika bilježe manji broj elektroničkih publikacija i prihode od oglašavanja u istima. Primjerice, Nacional News Corporation d.o.o. ima dvije elektroničke publikacije.

Detaljniji prikaz ispitivanja i utvrđivanja stanja tržišta tiska u RH za 2021. godinu možete preuzeti na poveznici