Visoki upravni sud Republike Hrvatske donio presudu kojom se odbijaju tužbe u predmetu „AZTN protiv petnaest autoškola sa splitskog područja“

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) rješenjem od 30. prosinca 2019. godine utvrdila je da su četrnaest autoškola s područja Splita sklopile kartelni sporazum te im izrekla upravno-kaznenu mjeru u ukupnom iznosu od 465.000 kuna.

Riječ je o zabranjenom dogovoru autoškola o povećanju cijena obuke kandidata za upravljanje motornim vozilima B kategorije, koji se primjenjivao od 1. siječnja 2018. godine.

Indicije o postojanju zabranjenog sporazuma bile su izjave predstavnika autoškola u medijima. Stoga je AZTN proveo nenajavljene pretrage poslovnih prostorija autoškola u kojim je pronašao dokaze o postojanju dogovora o cijenama. AZTN je u postupku prikupio velik broj dokaza o postojanju kartelnog sporazuma, kao što su izjave pojedinih predstavnika i zaposlenika autoškola u medijima, zatim prikupljeni podatci i isprave, iskazi i očitovanja predstavnika autoškola u samom postupku, a naročito  prepiska između predstavnika autoškola u WhatsApp aplikaciji, koju su otkrili forenzični informatičari AZTN-a. Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a na poveznici

Protiv rješenja AZTN-a, pet autoškola: Bul d.o.o, Croatia start obrt za autoškolu, Auto škola Hajduk d.o.o., Auto škola Dalmacija, Auto škola AMK Split d.o.o. podnijelo je tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske je 21. srpnja 2021. godine donio presudu kojom se kao neosnovane odbijaju tužbe u navedenom predmetu. Visoki upravni sud Republike Hrvatske ovom je presudom potvrdio rješenje AZTN-a i ocijenio kako je AZTN na pravilno utvrđeno činjenično stanje ispravno primijenio materijalno pravo te izrekao upravno-kaznenu mjeru u odgovarajućem iznosu. Cjeloviti tekst presude bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a na poveznici