Zakon o izmjenama i dopunama ZNTP-a stupio na snagu 1.rujna 2021. godine

1. rujna 2021. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praski u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 52/21., dalje u tekstu: ZID ZNTP), a 2. rujna 2021. na snagu je stupio i Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, koji je objavljen „Narodnim novinama“, broj 93/21. (dalje u tekstu: Pravilnik): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_08_93_1671.html

Bitno je za naglasiti da ugovori između dobavljača i kupaca sklopljeni prije stupanja na snagu ZID ZNTP-a moraju biti usklađeni s njegovim odredbama najkasnije u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, dakle do 1. ožujka 2022. godine, a isto tako kupci na koje se nije primjenjivao Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 117/17., dalje u tekstu ZNTP) također moraju u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, dakle do 1. ožujka 2022. godine, sklopiti ugovore sa svojim dobavljačima prehrambenih i/ili poljoprivrednih proizvoda, ako ispunjavaju prihodovne uvjete koji ih čine kupcima sa značajnom pregovaračkom snagom.

Međutim, odredbe koje se odnose na dio poslovanja kupaca–trgovaca u maloprodaji prema krajnjim potrošačima, a riječ je definicijama pojmova „krajnja prodajna cijena“ i „proizvodno i tržišno osjetljivi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi“ te iz njih izvedene nepoštene trgovačke prakse: „prodaja poljoprivredno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ispod krajnje prodajne cijene“ te „prodaja proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na akciji po prodajnoj cijeni koja za krajnjeg potrošača ne može biti niža od 34 % od krajnje prodajne cijene, što primjerice uključuje i sniženje cijena zbog povećanja pakiranja, neto težine proizvoda, bez povećanja krajnje prodajne cijene“, u skladu s odredbama Pravilnika, primjenjivat će se od 1. prosinca 2021. godine.

Pročišćeni tekst Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom možete pronaći na poveznici