Zakon o izmjenama i dopunama ZNTP-a stupio na snagu 1.rujna 2021. godine

1. rujna 2021. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praski u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 52/21., dalje u tekstu: ZID ZNTP), a 2. rujna 2021. na snagu je stupio i Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, koji je objavljen „Narodnim novinama“, broj 93/21. (dalje u tekstu: Pravilnik): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_08_93_1671.html

Bitno je za naglasiti da ugovori između dobavljača i kupaca sklopljeni prije stupanja na snagu ZID ZNTP-a moraju biti usklađeni s njegovim odredbama najkasnije u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, dakle do 1. ožujka 2022. godine, a isto tako kupci na koje se nije primjenjivao Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 117/17., dalje u tekstu ZNTP) također moraju u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, dakle do 1. ožujka 2022. godine, sklopiti ugovore sa svojim dobavljačima prehrambenih i/ili poljoprivrednih proizvoda, ako ispunjavaju prihodovne uvjete koji ih čine kupcima sa značajnom pregovaračkom snagom.

Iako se odredbe članka 2. stavka 1. točke 17. i 18. ZNTP-a, kojim su definirani pojmovi „krajnja prodajna cijena“ i „proizvodno i tržišno osjetljivi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi“ (dalje u tekstu PTOPPP) te iz njih izvedene nepoštene trgovačke prakse: prodaja PTOPPP ispod krajnje prodajne cijene (članak 11. stavak 1. točka 26. ZNTP-a) te prodaja PTOPPP na akciji po prodajnoj cijeni koja za krajnjeg potrošača ne može biti niža od 34% od krajnje prodajne cijene, što primjerice uključuje i sniženje cijena zbog povećanja pakiranja, netotežine proizvoda, bez povećanja krajnje prodajne cijene (članak 11. stavak 1. točka 27. ZNTP-a), u suštini odnose na dio poslovanja kupaca – trgovaca u maloprodaji prema krajnjim potrošačima, jasno je da izračun krajnje prodajne cijene, kao i maksimalnog popusta koji se može obračunati na PTOPPP, izravno vezan, odnosno nastaje kao posljedica provedbe ugovornih odredbi dobavljača i kupca, koje naravno, moraju biti sastavljene u skladu s odredbama ZNTP-a, kako proizlazi iz ZID ZNTP-a, najkasnije do 1. ožujka 2022.

U tom smislu, neovisno o datumu stupanju na snagu Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima („Narodne novine“, broj 93/21., dalje u tekstu: Pravilnik), čiji je zadatak, prije svega, odrediti obuhvat poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji su predmet ugovornih odnosa dobavljača i kupaca u smislu ZNTP-a, odredbe članka 2. stavka 1. točke 17. i 18. te članka 11. stavak 1. točke 26. i 27. ZNTP-a, također se primjenjuju od 1. ožujka 2022. Pri tome, valja ukazati da je u pripremi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika, koji predviđa stupanje na snagu popisa proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od 1. ožujka 2022.

Pročišćeni tekst Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom možete pronaći na poveznici