Petu godinu zaredom nastavak trenda rasta ukupne zaračunate bruto premije osiguranja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja provela je redovno istraživanje tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2019. godini. Cilj ovog istraživanja bio je prikupiti podatke i utvrditi osnovne pokazatelje stanja na mjerodavnom tržištu na način da se utvrde tržišni udjeli poduzetnika koji na tom tržištu djeluju s analizom  pokazatelja koncentriranosti tržišta osiguranja.

Naglasak u istraživanju ovog tržišta u 2019. godini stavljen je na kanale distribucije odnosno prodaje polica osiguranja, posebice online platforme koje osiguratelji koriste u prodaji odnosno distribuciji polica osiguranja. Istraživanjem je obuhvaćeno tržište životnih i neživotnih osiguranja, a unutar tržišta neživotnih osiguranja detaljnije je obuhvaćeno i analizirano tržište osiguranja motornih vozila. Tržišni udjeli poduzetnika na pojedinim segmentima tržišta utvrđeni su na temelju propisanog kriterija ukupno zaračunate bruto premije osiguranja.

Opći pokazatelji tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2019. godini

Na tržištu osiguranja u RH u 2019. godini poslovalo je 16 društava za osiguranje. Dodatni učinak na tržištu imala su i dva osiguratelja sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a putem podružnica i to Sava osiguranje d.d. – Podružnica Hrvatska i Adriatic Slovenica d.d., Podružnica Zagreb.

U odnosu na prethodnu 2018. godinu, u promatranoj godini tri su osiguratelja manje. Sava osiguranje d.d. preuzela je i pripojila 30. studenog 2019. godina Ergo osiguranje d.d. i Ergo životno osiguranje d.d., dok je 6. siječnja 2020. Adriatic Slovenica d.d., Podružnica Zagreb pripojena poduzetniku Generali zavarovalnica d.d.

Nadalje, u razdoblju provođenja predmetnog istraživanja u 2020. godini bilježe se dodatne promjene. Naime, Generali osiguranje d.d. je u drugom tromjesečju 2020. godine preuzeo Izvor osiguranje d.d. odnosno preuzet je cjelokupan portfelj osiguranja nekadašnjeg osiguratelja Izvor osiguranje d.d. Opisanim preuzimanjem Generali grupa u manjoj mjeri ojačala svoju poziciju, jer Izvor osiguranje d.d. u ukupnom pokazatelju zaračunate bruto premije (životna i neživotna osiguranja) bilježi u 2019. godini tržišni udio manji od jedan posto. Također, od 30. travnja 2020. godine, po sili zakona, prestala su važiti odobrenja za obavljanje poslova osiguranja društva Izvor osiguranje d.d. za poslove neživotnog osiguranja. Slijedom navedenog, u trećem tromjesečju 2020. aktivno je bilo 15 osiguravatelja.

Zaračunata bruto premija osiguranja (životna i neživotna osiguranja) iznosila je neznatno više od 10,6 milijardi kuna. U odnosu na 2018. u kojoj je iznosila 10 milijardi kuna, bilježi se rast od 6,5 posto i to je nastavak trenda rasta ukupne zaračunate bruto premije petu godinu zaredom.

Rast zaračunate bruto premije osiguranja temelji se na rastu segmenta tržišta neživotnog osiguranja na koje u ukupnoj strukturi otpada nešto više od dvije trećine tržišta (71 posto u strukturi), dok na segment tržišta životnih osiguranja otpada nešto manje od jedne trećine tržišta (29 posto u strukturi). Ujedno se bilježi pad segmenta životnih osiguranja u ukupnoj strukturi jer je u prethodnoj 2018. godini zabilježen udio segmenta životnih osiguranja u ukupnoj strukturi od 32 posto.

Rast premije neživotnih osiguranja posljedica je povoljnih makroekonomskih kretanja te je prvenstveno generiran rastom premije osiguranja cestovnih vozila – kasko osiguranja, rastom osiguranja kredita s obzirom na intenzivniju kreditnu aktivnost banaka i zdravstvenog osiguranja. Porast premije zabilježen je, u ranije navedenih tri vrsta osiguranja, u još deset vrsta neživotnih osiguranja u 2019. godini u odnosu na 2018.

Premijski pad životnih osiguranja prisutan je u svim vrstama životnih osiguranja, a posljedica je dugotrajnog okruženja niskih kamatnih stopa, zbog kojih proizvodi životnog osiguranja nisu više toliko atraktivni ugovarateljima osiguranja, koji ipak traže proizvode koji nosi nešto viši prinos.

Najveći iznos zaračunate bruto premije u 2019. godini, promatrajući pojedine osiguratelje, ostvarilo je Croatia osiguranje, čime je taj osiguratelj s tržišnim udjelom nešto manjim od 26 posto, najznačajniji poduzetnik na tržištu osiguranja u RH u 2019. godini, uz trend blagog smanjenja zaračunate bruto premije u odnosu na 2018. godinu.

Drugi je Agram koncern čije članice, Euroherc osiguranje, Adriatic i Agram Life osiguranje bilježe trend rasta premije, a njihov zajednički tržišni udio u 2019. godini iznosio je nešto manje od 23 posto. Promatrano pojedinačno, vidljivo je da Euroherc osiguranje u nominalnim iznosima bilježi izraženiji rast bruto zaračunate premije u iznosu nešto manje od 160 milijuna kuna (u postotnom iznosu rast iznosi 14,3 posto), dok sve tri članice Agram koncerna imaju rast zaračunate bruto premije između 10 posto (Agram Life) i 14,3 posto (Euroherc).

Slijedi na trećem mjestu Allianz Hrvatska s tržišnim udjelom od 13 posto i rastom u iznosu nešto manje od 200 milijuna kuna, Vienna Insurance Grupa je na četvrtoj poziciji s nešto manje od 9 posto, a Generali na petoj poziciji s 7,5 posto tržišnog udjela.  Uniqa, Triglav, Grawe, HOK osiguranje također bilježe rast, kao i Izvor osiguranje, Hrvatsko kreditno osiguranje, OTP osiguranje te Wüstenrot životno osiguranje, no navedeni osiguratelji bilježe tržišni udio manji od jedan posto. Ukupno 16 osiguratelja bilježi rast u 2019. godini, uključujući i dva osiguratelja koji posluju preko poslovnica.

Negativan trend, odnosno blaži pad zaračunate bruto premije u promatranoj 2019. u odnosu na prethodnu 2018. uz Croatia osiguranje bilježi i Merkur osiguranje.

Temeljem podataka o koncentriranosti tržišta, proizlazi kako je ukupno tržište osiguranja u RH u 2019. godini relativno dobro strukturirano i bilježi kompetitivnost, uz pokazatelje umjerene koncentriranosti te se, promatrajući pojedinačno osiguratelje, bilježi trend blagog pada koncentriranosti (HHI).

Tržište životnih osiguranja

Na tržištu životnih osiguranja u 2019. godini djelovalo je 13 osiguratelja, uključujući i dva osiguratelja koji posluju preko podružnica. U skupini životnih osiguranja u 2019. godini zaračunata bruto premija iznosila je 3,1 milijardi kuna, što predstavlja blagi pad od 69 milijuna kuna ili 2,2 posto u odnosu na prethodnu 2018. godinu.

Pad ukupne premije životnih osiguranja u promatranoj 2019. najvećim je dijelom generiran padom zaračunate bruto premije životnih osiguranja Generali osiguranja (preko 101 milijuna kuna pada premije, odnosno 30 posto) i u manjoj mjeri Croatia osiguranja (preko 47 milijuna kuna pada premije, odnosno osam posto). Premijski pad životnih osiguranja prisutan je u svim vrstama životnih osiguranja, a posljedica je dugotrajnog okruženja niskih kamatnih stopa, zbog kojih proizvodi životnog osiguranja nisu više toliko atraktivni ugovarateljima osiguranja, koji prilikom ulaganja ipak traže proizvode odnosno imovinu koja nosi nešto viši prinos.

Najveći iznos zaračunate bruto premije na tržištu životnih osiguranja u 2019. godini ostvario je Allianz Hrvatska i prvi put je nakon 2016. godine na prvoj poziciji u ovom segmentu. Allianz bilježi ukupno zaračunatu bruto premiju u iznosu od 563,4 milijuna kuna i tržišni udio nešto veći od 18 posto. Drugi je Wiener osiguranje VIG koji bilježi iznos zaračunate bruto premije životnih osiguranja u iznosu od 545 milijuna kuna i tržišni udio oko 17,5 posto. Treći je poduzetnik Croatia osiguranje uz ukupno zaračunatu bruto premiju u iznosu od 517 milijuna kuna i tržišni udio od 16,6 posto. Ukoliko se promatra trend, tada proizlazi zaključak o trendu pada premije Croatia osiguranja na tržištu životnih osiguranja u 2019. u odnosu na 2018. u iznosu od osam posto.

Četvrti je Agram Life s ukupno zaračunatom bruto premijom u iznosu od 317 milijuna kuna, uz značajan rast zaračunate bruto premije u životnim osiguranjima koji iznosi 31 milijuna kuna odnosno 11 posto. Peti je Grawe s iznosom zaračunate bruto premije u iznosu nešto većem od 298 milijuna kuna i tržišnim udjelom od 9,6 posto te  rastom zaračunate bruto premije životnih osiguranja od tri posto.

Nominalan rast zaračunate bruto premije životnih osiguranja iznosi 8,6 milijuna kuna.

Rast premije bilježe još i Triglav osiguranje, Wüstenrot životno osiguranje, OTP osiguranje i Adriatic Slovenica d.d., Podružnica Zagreb, uz napomenu da se kod Wüstenrot životnog osiguranja bilježi značajniji rast od 22 posto, odnosno 9 milijuna kuna, no navedeni osiguratelj bilježi tržišni udio manji od dva posto. Pet osiguravatelja (Generali osiguranje, Croatia osiguranje, Merkur osiguranje, Uniqa osiguranje i Wiener osiguranje te Sava osiguranje-Podružnica Zagreb) bilježe negativan trend odnosno smanjenje zaračunate bruto premije životnih osiguranja u odnosu na 2018.

Tržište neživotnih osiguranja

Na tržištu neživotnih osiguranja u 2019. godini bilo je aktivno 16 osiguratelja, uključujući i dva osiguratelja koji posluju preko podružnica. Allianz je na trećoj poziciji prestigao Adriatic osiguranje, a jače je izražena asimetrija u visini tržišnih udjela prva tri osiguratelja promatrajući pojedinačno osiguratelje (Croatia osiguranje, Euroherc osiguranje, Allianz Hrvatska).

U skupini neživotnih osiguranja, zaračunata bruto premija u promatranoj 2019. iznosila je 7,4 milijardi kuna te je u odnosu na 2018. godinu povećana za 10,5 posto uz nastavak rastućeg trenda. Na porast ukupne premije neživotnih osiguranja u 2019. godini najviše je utjecao rast premije osiguranja cestovnih vozila – kasko osiguranja, rast osiguranja kredita s obzirom na intenzivniju kreditnu aktivnost banaka i rast zdravstvenog osiguranja.

Croatia osiguranje je lider u skupini neživotnih osiguranja s ukupno zaračunatom bruto premijom u iznosu nešto manjem od 2,2 milijardi kuna i tržišnim udjelom od 29 posto, uz pad tržišnog udjela za tri postotna boda u odnosu na 2018.

Koncern Agram sa svojim članicama – Euroherc, Adriatic i Agram Life, bilježi tržišni udio nešto manje od 28 posto, a promatrano pojedinačno, Euroherc bilježi ukupno zaračunatu bruto premiju u iznosu nešto manje od 1,3 milijarde kuna i tržišnim udjelom od  17 posto, Adriatic u iznosu od 753 milijuna kuna (10 posto), a Agram life u iznosu od 70 milijuna kuna (1 posto).

Allianz Zagreb s ukupno zaračunatom bruto premijom u 2019. godini u iznosu od 801 milijuna kuna bilježi tržišni udio od 10,6 posto te rast zaračunate bruto premije u iznosu od 150 milijuna kuna odnosno 23 posto i to je ujedno treći nominalni rast u ovom segmentu osiguranja.

Slijede Generali osiguranje, Uniqa osiguranje, Triglav osiguranje i Wiener osiguranje VIG, čiji tržišni udjeli pojedinačno iznose između 5 i 7,6 posto. Ovdje treba istaknuti Generali osiguranje koji u ovom segmentu bilježi zaračunatu bruto premiju u iznosu od 571,6 milijuna kuna i tržišni udjel od 7,6 posto. Ujedno bilježi rast zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja u postotnom iznosu od nešto manje od 50 posto.

Nominalan rast zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja iznosi nešto manje od 190 milijuna kuna i to je ujedno najveći nominalni rast u segmentu neživotnih osiguranja.

Triglav osiguranje, Wiener osiguranje, HOK osiguranje i Grawe osiguranje u 2019. u odnosu na 2018. bilježe također trend rasta zaračunate bruto premije osiguranja tržištu neživotnih osiguranja od osam posto (Grawe) do 15 posto (Triglav osiguranje).

Istraživanje je pokazalo kako je tržište neživotnih osiguranja u 2019. godini bilo relativno dobro strukturirano, uz pokazatelje umjerene koncentriranosti.

Tržište obveznog osiguranja motornih vozila

Tržišni segment osiguranja motornih vozila koji uključuju obvezno osiguranje vlasnika – korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama (obvezno  osiguranje) i osiguranje cestovnih vozila (kasko osiguranje), predstavljaju najznačajnije vrste osiguranja, koje u ukupno zaračunatoj bruto premiji na tržištu osiguranja u 2019. godini bilježe tržišni udjel od 33,4 posto. Pozitivni trend je u korelaciji s trendom rasta novoregistriranih vozila, kojih je u 2019. godini zabilježeno 189.257 (rast 7,4 posto).

Prema javno dostupnim podacima HUO-a na tržištu osiguranja motornih vozila u 2019. godini bilo je aktivno 11 osiguratelja. Ukupno zaračunata bruto premija polica obveznog osiguranja vlasnika iznosila je 2,15 milijardi kuna. Nominalan rast premije iznosi nešto manje od 77,6 milijuna kuna, odnosno 3,8 posto. Od 11 društava za osiguranje sa sjedištem u RH, u 2019. godini osam ih je godinu zaključilo s rastom premije obveznog osiguranja vlasnika, dok je ostalih tri (Uniqa, Triglav, Generali) godinu zaključilo s padom premije u odnosu na prethodnu 2018.

Najveći tržišni udio na tržištu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti od 44,7 posto ima Agram koncern kroz Euroherc osiguranje i Adriatic osiguranje uz rast tržišnog udjela. Slijede Croatia osiguranje s tržišnim udjelom nešto manjim od 23,1 posto te Allianz, Triglav, Generali, HOK osiguranje i Wiener VIG, s pojedinačnim tržišnim udjelima između 4 (Wiener VIG) i 5,7 posto (Allianz). Allianz je prestigao Triglav na trećoj poziciji.

Promatrajući pojedinačno osiguratelje, najveću zaračunatu bruto premiju i tržišni udio prema javno dostupnim podacima HUO-a bilježi Euroherc osiguranje, uz trend rasta prihoda i tržišnog udjela od 28,6 posto i bruto premiju od 614 milijuna kuna. Nominalno povećanje zaračunate premije u 2019. u odnosu na 2018. iznosi 63 milijuna kuna, odnosno za 11,5 posto i to je ujedno najveći nominalni rast premije u 2019. godini.

Slijedi Croatia osiguranje s tržišnim udjelom od  23,1 posto i rastom zaračunate bruto premije od 22,6 milijuna kuna, odnosno za nešto manje od pet posto. Bilježi zaračunatu bruto premiju u nominalnom iznosu od 495 milijuna kuna.

Što se tiče koncentriranosti ovog tržišta, u usporedbi s 2018. godinom, bilježi se manji rast koncentriranosti, što je nastavak trenda prošlogodišnjeg istraživanja-

Kanali distribucije za prodaju proizvoda i usluga društava za osiguranje

Najzastupljeniji kanal distribucije u prodaji osiguranja (životna i neživotna) u 2019. godini bili su interni zastupnici s 37,9 posto udjela u zaračunatoj premiji; agencije s 21,2 posto; bankoosiguranje s 19,1 posto te zaposlenici društava (bez provizije) s 11,7 posto, dok su ostali prodajni kanali imali udjel manji od 10 posto.

U segmentu neživotnog osiguranja najzastupljeniji su bili interni zastupnici s 43,1 posto udjela u zaračunatoj premiji; agencije s 21,6 posto; brokeri s 13,1 posto te zaposlenici društava (bez provizije) s 12,7 posto, a ostali prodajni kanali imali su udjel manji od 10 posto.

Prodaja životnog osiguranja se najvećim dijelom odvijala preko bankoosiguranja s 43,9 posto; internih zastupnika s 25,3 posto i agencija s 20,4 posto. Zaposlenici društava za osiguranje generirali su 9,3 posto zaračunate premije životnih osiguranja.

U 2019. godini online prodaja svih 15 anketiranih osiguratelja u ukupnoj strukturi iznosi nešto manje od dva posto. Isto se temelji na kriteriju pokazatelja broja prodanih polica osiguranja kroz sve dostupne kanale distribucije.

Značaj online platforme u ukupnoj prodaji polica osiguranja je kod svih anketiranih osiguratelja nizak i iznosi od 0,01 posto do 3,7 posto. Neki od anketiranih osiguratelja očekuju rast značaja vlastite online platforme u prodaji i planiraju daljnji razvitak online platforme što je posebice bitno zbog pandemije COVID-19. Putem vlastite online platforme prodaju se većinom limitirane vrste osiguranja, a to su putna i zdravstvena osiguranja te obvezno AO osiguranje.

Nadalje, utvrđeno je da je ukupna online prodaja putem vlastite platforme kao kanala distribucije u ukupnoj strukturi broja polica osiguranja svih 15 osiguratelja u 2019. godini rasla za 71 posto odnosno za dvije trećine u odnosu na 2018. godinu. No, u odnosu na ukupnu prodaju u 2019. godini i dalje je riječ o neznatnom udjelu od 1,8 posto vlastite platforme u ukupnoj prodaji.

Najveći broj prodanih polica osiguranja putem online prodaje u 2019. godini bilježi Croatia osiguranje, slijedi Allianz, dok ostali osiguratelji bilježe znatno manji broj polica osiguranja prodanih putem vlastite platforme.

Nadalje, rezultati istraživanja pokazuju kako većina anketiranih osiguratelja primjenjuje različite cijene police osiguranja prodane putem tradicionalnih kanala prodaje i putem online platformi. Visina cijene police osiguranja i eventualne razlike u cijeni ovise prije svega o proizvodu osiguranja, a razlika u cijeni police može nastati zbog razlike u troškovima koji pak ovise o načinu i kanalu distribucije istog proizvoda. Na taj način potiče se online prodaja, a sve u cilju efikasnijeg poslovanja, smanjenja troškova i zaštite okoliša.

Cjeloviti prikaz istraživanja tržišta osiguranja u 2019. godini dostupan je na poveznici Prikaz istraživanja tržišta osiguranja u RH u 2019.