Priopćenje u svezi obavijesti HT-a o izmjeni Poziva na podnošenje ponude za stjecanje dionica poduzetnika OT-Optima Telekom d.d.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) obavještava da je 3. ožujka 2020. Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) temeljem obavijesti AZTN-a od 28. veljače 2020., obavijestio javnost putem Zagrebačke burze, da u odnosu na Poziv na podnošenje ponude za stjecanje dionica društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d. (u daljnjem tekstu: “Poziv”), kojim se od HT-a traži izmjena uvjeta Poziva na način da se u točki 2. Poziva (Ponuđači koji su kvalificirani sudjelovati u natječaju), briše tekst „i dokazano relevantno stručno iskustvo u području telekomunikacija“ te produljenje roka za dostavom ponuda. Uvažavajući primjedbe AZTN-a, HT je objavio produljenje roka za dostavom ponuda do 18. ožujka 2020. u 16:00 sati po srednjeeuropskom vremenu, uz spomenutu izmjenu uvjeta Poziva.

Cjeloviti tekst Poziva za podnošenje ponuda za stjecanje dionica Optime, s uključenom izmjenom uvjeta Poziva, dostupan je na internetskoj stranici HT-a www.t.ht.hr/tender .