Provedba ZNTP-a: Upravni sud u Rijeci potvrdio AZTN-ovo rješenje, kojim je Plodinama izrečena kazna od 1.008.000,00 kuna, zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi

Naime, AZTN je u ožujku 2019. donio rješenje, kojim je utvrdio da su PLODINE d.d. iskoristile značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u smislu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: ZNTP) jednom svom dobavljaču te im izrekao upravno – kaznenu mjeru u iznosu od 1.008.000,00 kuna.

AZTN naglašava da je riječ o prvoj sudskoj odluci donesenoj u Republici Hrvatskoj u području zabrane nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

Napominje se kako presuda Upravnog suda donesena u tom upravnom sporu još uvijek nije pravomoćna, budući da PLODINE d.d. mogu podnijeti žalbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Poveznica na prethodno priopćenje o donesenom rješenju AZTN-a:

www.aztn.hr/aztn-izrekao-upravno-kaznenu-mjeru-plodinama-d-d-u-visini-od-1008-000-kuna-zbog-krsenja-zakona-o-zabrani-nepostenih-trgovackih-praksi-u-lancu-opskrbe-hranom/