Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN obustavio postupak protiv HP – HRVATSKE POŠTE d.d. jer nisu utvrđeni dokazi da je zlorabila vladajući položaj nepravednim cijenama

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je 3. veljače 2022. godine pokrenula postupak protiv poduzetnika HP – Hrvatska pošta d.d. sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: HP). U postupku je trebalo utvrditi predstavlja li uvođenje naknade za kontrolni pregled pošiljaka odnosno troškova zastupanja pri izradi carinskih deklaracija za pošiljke realizirane unutar IOSS sustava od strane tog poduzetnika, narušavanje tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja u smislu članka 13. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: ZZTN) i članka 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (dalje u tekstu: UFEU), na mjerodavnom tržištu uvoznih pošiljaka iz trećih zemalja koje se u Republiku Hrvatsku isporučuju na temelju prodaje na daljinu (e-trgovine).

Pojašnjenja radi, sustav IOSS uveden je radi omogućivanja i pojednostavnjenja prijave i plaćanja PDV-a, što konkretno znači da će prodavatelji iz zemalja izvan EU (dalje u tekstu: treće zemlje) koji se prijave za primjenu IOSS postupka (i dobiju za to potreban PDV IOSS broj) već prilikom prodaje robe na daljinu kupcu u EU zaračunati PDV po stopi primjenjivoj u njegovoj zemlji članici. Prodavatelj koji primjenjuje IOSS naplaćuje PDV od kupca kao dio prodajne cijene, a dobra prijavljena u IOSS će biti oslobođena plaćanja PDV-a pri uvozu uz predočenje valjanog IOSS identifikacijskog broja Carinskoj upravi od strane isporučitelja.

Od 1. srpnja 2021. godine na sve se pošiljke, bez obzira na njihovu vrijednost, koje dolaze iz trećih zemalja i koje se isporučuju na temelju prodaje na daljinu (e-trgovine) na područje EU, naplaćuje PDV pri uvozu. Vezano uz navedeno, HP je 1. srpnja 2021. godine u svoj cjenik uveo naknadu naziva kontrolni pregled pošiljaka iz trećih zemalja koje sadrže robu i to za kontrolni pregled pošiljaka iz trećih zemalja koje sadrže robu vrijednosti do 150 eura u iznosu od 18,50 kn s PDV-om te za kontrolni pregled pošiljaka iz trećih zemalja koje sadrže robu vrijednosti od 150 do 1000 eura u iznosu od  37,00 kn s PDV-om. Od 1.1.2022. godine HP je promijenio naziv navedene naknade te se ona naziva „Troškovi zastupanja pri izradi carinskih deklaracija“.

U predmetnom postupku koje je protiv HP-a pokrenuo AZTN bilo je potrebno utvrditi nalazi li se HP u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu uvoznih pošiljaka iz trećih zemalja koje se u RH isporučuju temeljem prodaje ne daljinu (e-trgovina), a koje su realizirane unutar i izvan IOSS sustava te je li u konkretnom slučaju došlo do zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 13. ZZTN-a i 102. UFEU-a, odnosno predstavlja li HP-ovo uvođenje naknade za kontrolni pregled pošiljaka realiziranih unutar IOSS sustava odnosno troškovi zastupanja pri izradi carinskih deklaracija zlouporabu vladajućeg položaja, i to prvenstveno nametanjem nepravednih cijena.

Uzevši u obzir podatke o ukupnom broju međunarodnih dolaznih pošiljaka koje mogu sadržavati robu iz svih država uključujući EU, utvrđeno je da se HP nalazi u vladajućem položaju na predmetnom mjerodavnom tržištu u smislu članka 12. ZZTN-a. Međutim,  samo postojanje vladajućeg položaja nije zabranjeno već je zabranjena njegova zlouporaba.

AZTN je stoga tijekom postupka temeljem dostavljenih podataka Carinske uprave RH, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje u tekstu: HAKOM) i HP-a izradio usporedbu cijene i troškova zastupanja pri izradi carinskih deklaracija od strane HP-a, usporedbu cijena HP-a i njegovih konkurenata te nekoliko nacionalnih pošta zemalja članica EU.

Iz analize prikupljenih podataka AZTN je utvrdio:

  • prema zapisniku o inspekcijskom pregledu od 17. studenoga 2021. godine izvršenom od strane HAKOM-a, utvrđeno je da HP doista obavlja poslove kontrolnog i sigurnosnog pregleda vezano uz podnošenje carinskih deklaracija, odnosno pregledom su utvrđene, između ostalog, aktivnosti radnika HP-a vezane za postupanje s poštanskim pošiljkama iz trećih zemalja u slučaju kada je PDV na robu u pojedinoj poštanskoj pošiljci od strane primatelja trgovcu plaćen unaprijed putem elektroničkog sustava IOSS, kao i u slučaju kada PDV nije trgovcu plaćen unaprijed putem navedenog IOSS sustava;
  • nacionalne pošte Slovenije, Slovačke, Rumunjske, Grčke, Mađarske, Poljske, Austrije, Nizozemske i Belgije također naplaćuju predmetnu naknadu;
  • uslugu podnošenja na carinski pregled za robu iz trećih zemlja vrijednosti do 150 eura u pošiljkama u Republici Hrvatskoj osim HP-a naplaćuje još troje poduzetnika te u usporedbi s njihovim cijenama, naknada HP-a od 18,50 kuna (2,46 eura) nije prekomjerno visoka odnosno nepravedna u smislu ZZTN-a.

Iz analize koju je u ovom postupku proveo AZTN, proizlazi kako naknada od 18,50 kuna (2,46 eura) s PDV-om odnosno od 14,80 kuna (1,96 eura) bez PDV-a, nije prekomjerno visoka budući da stopa profitne marže od [0-5]% ne ukazuje na to da bi bila riječ o usluzi čija se cijena ne može dovesti u razumnu vezu s ekonomskom vrijednošću te usluge.

Slijedom navedenoga, iako su podaci prikupljeni tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu predstavljali dostatne indicije za pokretanje predmetnog postupka, prikupljeni  podaci i činjenice utvrđene tijekom predmetnog postupka ne predstavljaju dokaze za utvrđenje zlouporabe vladajućeg položaja nametanjem nepravednih cijena u smislu članka 13. ZZTN-a i članka 102. UFEU-a. Stoga je AZTN rješenjem od 28. veljače 2023. godine obustavio postupak protiv HP-a.

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici