Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN ocijenio dopuštenom koncentraciju u kojoj će zajedničku kontrolu nad Solvisom imati slovenski investicijski fond Advance Capital Partners i Stjepan Talan

Slovenski Advance Capital Partners (dalje u tekstu: ACP) je sredinom svibnja objavio da je sa Stjepanom Talanom sklopio ugovor o strateškom partnerstvu sa Solvisom, kojim će posebni investicijski fond kojim upravlja ACP, postati 60-postotni vlasnik Solvisa nakon ispunjavanja odgodnih uvjeta i dobivanja suglasnosti nadležnih agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

U predmetnom slučaju riječ je “o promjeni iz samostalne u zajedničku kontrolu nad Solvisom”. Do sada je nad Solvisom samostalnu kontrolu ostvarivao poduzetnik Stjepan Talan, s prebivalištem u Hrvatskoj, a provedbom koncentracije slovenski investiciji fond ACP i Stjepan Talan ostvarivali bi nad Solvisom i njegovim povezanim poduzetnicima zajedničku kontrolu.

Ova će koncentracija imati učinke prvenstveno na tržištu proizvodnje i prodaje fotonaponskih panela na teritoriju Republike Hrvatske i država članica EU, na tržištu pružanja usluga razvoja i izgradnje fotonaponskih sustava (solarnih elektrana) na teritoriju RH te na tržištu proizvodnje i prodaje električne energije na teritoriju RH.

U predmetnom slučaju između sudionika koncentracije nema preklapanja ni u horizontalnom niti u vertikalnom smislu u odnosu na tržišta na kojima su prisutni i djelatnosti koje obavljaju. Budući da ova koncentracija nema negativan učinak na tržišno natjecanje na utvrđenim mjerodavnim tržištima, AZTN neće donijeti zaključak o pokretanju postupka ocjene koncentracije te se slijedom navedenog, prijavljena koncentracija, sukladno odredbama ZZTN-a, smatra dopuštenom na prvoj razini.

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici