Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN odbacio prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika MEDIA SOLUTIONS d.o.o. i NOVI LIST d.d.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je rješenjem od 1. prosinca 2023. odbacila prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika MEDIA SOLUTIONS d.o.o. i NOVI LIST d.d. budući da je utvrdila kako nisu ispunjeni uvjeti za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika u smislu odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: ZZTN).

Poduzetnik je obvezan prijaviti svaku namjeru provedbe koncentracije ako su kumulativno ispunjena dva uvjeta i to da ukupan godišnji konsolidirani prihod svih poduzetnika sudionika koncentracije ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svjetskom tržištu, iznosi najmanje jednu milijardu kuna (132.722.808,41 EUR; Fiksni tečaj konverzije: 7,53450 HRK) sukladno financijskim izvješćima za financijsku godinu koja je prethodila koncentraciji, ako najmanje jedan sudionik koncentracije ima sjedište i/ili podružnicu u Republici Hrvatskoj i da ukupan prihod svakog od najmanje dva sudionika koncentracije, u Republici Hrvatskoj, sukladno financijskim izvještajima iznosi najmanje 100.000.000 kuna (13.272.280,80 EUR), u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji.

U ovom predmetu je utvrđeno kako nisu ispunjeni uvjeti za koje je posebnim propisima, Zakonom o medijima (dalje u tekstu: ZOM) i Zakonom o elektroničkim medijima (dalje u tekstu: ZEM) uređena obveza prijave koncentracije, prema kojima se ocjenjuje dopuštenost samo onih koncentracija koje podliježu obvezi prijave namjere provedbe koncentracije sukladno članku 17. stavku 6. ZZTN-a.

Dakle, AZTN ocjenjuje dopuštenost koncentracija koje podliježu obvezi prijave namjere provedbe koncentracije koje ispunjavaju prihodovne pragove prema ZZTN-u te onih koncentracija za koje je posebnim propisima uređena obveza prijave AZTN-u, u konkretnom slučaju prema odredbama  ZOM-a, pa tako i odredbama ZEM-a.

Prema ocjeni AZTN-a, u provedenom postupku na temelju svih podataka i izvedenih dokaza nisu bili ispunjeni uvjeti za primjenu posebnih propisa ZOM-a i ZEM-a te nisu bili ispunjeni ni kumulativni uvjeti u smislu prihodovnih pragova propisanih ZZTN-om te je zbog svih utvrđenih činjenice i okolnosti u predmetnom slučaju, AZTN odbacio prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika MEDIA SOLUTIONS d.o.o. i NOVI LIST d.d.

Cjelovit tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnim stranicama AZTN-a, na poveznici