Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN pokrenuo postupak protiv Hrvatskog lovačkog saveza i Lovačkog učilišta i proveo nenajavljenu pretragu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je 3. lipnja 2022. godine zaključkom o pokretanju postupka po službenoj dužnosti pokrenula postupak protiv Hrvatskog lovačkog saveza, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vladimira Nazora 63 (dalje u tekstu: HLS) i Lovačkog učilišta – ustanove za obrazovanje kadrova u lovstvu Hrvatskog lovačkog saveza sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vladimira Nazora 63 (dalje u tekstu: Lovačko učilište), na temelju inicijative podnositelja sa zaštićenim identitetom, radi utvrđivanja predstavlja li nova cijena od 500,00 kuna s PDV-om predatorsku cijenu kojom rečeni povezani poduzetnici zlouporabljuju vladajući položaj na tržištu pružanja usluga osposobljavanja za lovca na teritoriju Republike Hrvatske.

Naime, tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu utvrđeno je da cijena od 500,00 kuna s PDV-om za provedbu programa osposobljavanja za lovca predstavlja drastično snižavanje cijene od čak 80 posto u odnosu na staru cijenu HLS-a i Lovačkog učilišta. Stoga je u predmetnom postupku potrebno utvrditi je li riječ o predatorskoj cijeni donesenoj s ciljem istiskivanja konkurenata s tržišta.

AZTN je također sukladno svojim ovlastima iz ZZTN-a i temeljem naloga Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u prostorijama rečenih poduzetnika proveo nenajavljenu pretragu radi pronalaženja dokaza koji su nužni za utvrđivanje narušavanja tržišnog natjecanja zabranjenim sporazumom ili zlouporabom vladajućeg položaja jer postoji osnovana sumnja da se oni nalaze u određenom prostoru ili kod određene osobe.

U teoriji prava tržišnog natjecanja, predatorska cijena predstavlja jedan od oblika zlouporabe vladajućeg položaja koji se očituje na način da poduzetnik u vladajućem položaju (predator) svoje proizvode i/ili usluge privremeno prodaje po cijenama nižim od troškova proizvodnje i/ili troškova pružanja usluge, kako bi istisnuo konkurente ili onemogućio njihov ulazak na tržište, s ciljem da se dugoročno višim cijenama postigne dobit veća od one koja bi se ostvarivala da nije došlo do sniženja cijena. Takav poduzetnik privremeno namjerno posluje s gubitkom ili se odriče dobiti.

Samo pokretanje postupka ne prejudicira odluku AZTN-a u ovom predmetu, budući da će se odluka temeljiti na konačno utvrđenom činjeničnom stanju u postupku.