Komunikacija

AZTN primjenjuje i poštuje transparentnost, neovisnost, nepristranost i profesionalnost u svojoj komunikaciji prema strankama i javnosti. Sukladno usvojenoj i javno dostupnoj Komunikacijskoj strategiji, AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Europska komisija provodi anketu vezanu uz nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Europska komisija je pokrenula svoje treće godišnje istraživanje za procjenu učinkovitosti mjera EU-a u borbi protiv nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, kao lancu koji je posebno osjetljiv na primjenu nepoštenih trgovačkih praksi do kojih dolazi zbog očigledne neravnoteže u pregovaračkoj snazi dobavljača i kupaca.

Odgovori na pitanja iz ankete (upitnika) će pružiti relevantne smjernice za kreiranje politike EU-a, a nakon što je donesena i u nacionalna zakonodavstva država članica implementirana Direktiva (EU) 2019/633 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima (SL L 111, 25.4.2019., dalje u tekstu: Direktiva). Komisija svake godine provodi ankete o djelotvornosti mjera koje su države članice poduzele u kontekstu Direktive. Prve dvije ankete provedene su u 2021. i 2022. godini, a rezultati su dostupni online.

Anketu su sastavili Zajednički istraživački centar i Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj. Provodi se u svim državama članicama među dobavljačima obuhvaćenima Direktivom u različitim dijelovima lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

Anketa je otvorena do 15. ožujka 2023. godine, a rezultati će zatim biti objavljeni na stranicama Komisije. Za ispunjavanje ankete potrebno je otprilike 15 minuta.

Anketa je dostupna na mrežnoj stranici Komisije:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs