Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Potpisan sporazum o suradnji Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i Agencije za elektroničke medije

Dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur, predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja i Josip Popovac, predsjednik Vijeća za elektroničke medije, potpisali su 13. ožujka 2024. godine sporazum o suradnji u području zaštite tržišnog natjecanja na tržištu elektroničkih medija, digitalnom tržištu te drugim s njima povezanim tržištima.

Ovim sporazumom oba regulatora žele zajedničkim napornima i aktivnostima promicati i osigurati učinkovito tržišno natjecanje, podržati uvođenje novih,  inovativnih usluga i tehnologija, te novim sudionicima omogućiti pristup tržištu. U središtu suradnje bit će zajedničko djelovanje na sprečavanju svih oblika narušavanja tržišnog natjecanja.

AZTN i AEM će nastaviti surađivati na području zaštite tržišnog natjecanja s ciljem jačanja tržišnog natjecanja na navedenim tržištima, polazeći od značaja ovih tržišta za cjelokupno gospodarstvo Republike Hrvatske.

Suradnja će se također ostvariti i uzajamnim pružanjem odgovarajuće stručne i tehničke pomoći, pri čemu će u slučajevima mogućeg narušavanja tržišnog natjecanja, sukladno nadležnostima iz Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakona o elektroničkim medijima, svaka od ugovornih strana moći zatražiti stručno mišljenje o sukladnosti postupanja poduzetnika na tržištu s općim i posebnim propisima o tržišnom natjecanju te stručnu i tehničku pomoć potrebnu za rješavanje konkretnih slučajeva u nadležnosti ugovornih strana.

 

Osim razmjene konkretnih informacija i direktnih kontakata, suradnja će uključivati i edukaciju AZTN-a i AEM-a na području zaštite tržišnog natjecanja i srodnih područja, a posebno uključivanjem u obrazovne programe koje za jednu od ugovornih strana organizira neko tijelo ili organizacija te zajedničkim organiziranjem edukacija, stručnih skupova, okruglih stolova ili konferencija.

Potpisivanjem ovog sporazuma nastavit će se dugogodišnja dobra suradnja između ova dva regulatora.

 

Zagreb, 13. ožujka 2024.