Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Provedba propisa u području kartela u EU: Seminar za praktičare prava tržišnog natjecanja

Akademija za europsko pravo (ERA) i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pozivaju vas 5. i 6. listopada 2023. u Zagreb, u prostorijama HUP-a, Radnička cesta 37a, na dvodnevni seminar o posljednjim trendovima i razvoju u provedbi propisa o tržišnom natjecanju u području zabranjenih sporazuma-kartela. Poseban naglasak bit će na novoj sudskoj praksi Suda EU-a, istragama koje provodi Europska komisija, novim Smjernicama o horizontalnim sporazumima, značaju izjava pokajnika i nagodbi u provedbi suzbijanja kartela te izazovima koje u području zabranjenih sporazuma-kartela predstavlja digitalno doba.

Više detalja o seminaru, govornicima i registraciji možete pronaći na poveznici poveznici