Komunikacija

AZTN primjenjuje i poštuje transparentnost, neovisnost, nepristranost i profesionalnost u svojoj komunikaciji prema strankama i javnosti. Sukladno usvojenoj i javno dostupnoj Komunikacijskoj strategiji, AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Provedba ZNTP-a: AZTN KAZNIO FERMOPROMET D.O.O., MAJŠKE MEĐE SA 60.000,00 KUNA ZBOG NAMETANJA NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI PRI OTKUPU ŽITARICA I ULJARICA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je zbog povrede odredaba Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP), kaznila FERMOPROMET d.o.o. sa 60.000,00 kuna.

AZTN je po službenoj dužnosti protiv FERMOPROMETA d.o.o. (dalje u tekstu: FERMOPROMET) pokrenuo upravni postupak u smislu ZNTP-a, radi utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi njegovim dobavljačima žitarica i uljarica.

Nakon provedenog postupka, AZTN je utvrdio da je FERMOPROMET, u sezoni otkupa 2018., svojim dobavljačima žitarica i uljarica nametnuo nepoštenu trgovačku prasku prekoračenja rokova plaćanja, na način da je u odnosu na 20 računa izvršio plaćanja sa zakašnjenjem, odnosno u rokovima koji su dulji od ZNTP-om dopuštenih 60 dana od dana primitka urednog zaprimanja računa dobavljača za poljoprivredni ili prehrambeni proizvod.

AZTN je izrečenu upravno – kaznenu mjeru u iznosu od 60.000,00 kuna, utvrdio uzimajući u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljače, kao i olakotne okolnosti, smatrajući da je tako izrečena upravno – kaznena mjera razmjerna učinjenoj povredi te da ima odvraćajući učinak, kako za samog počinitelja, tako i za ostale adresate ovoga zakona.

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici: rješenje