Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio PLODINE d.d., Rijeka s 30.000,00 eura zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP), kaznila PLODINE d.d., Rijeka (dalje u tekstu: Plodine) s 30.000,00 eura (226.035,00 kuna).

AZTN je pokrenuo upravni postupak po službenoj dužnosti protiv trgovca Plodina, radi utvrđivanja je li taj trgovac iskorištavanjem značajne pregovaračke snage nametao nepoštenu trgovačku praksu jednom od svojih dobavljača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Nakon provedenog upravnog postupka, AZTN je utvrdio da su Plodine iskoristile značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštene trgovačke prakse u smislu ZNTP-a svom dobavljaču poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Tako je utvrđeno da su Plodine u razdoblju od 3. travnja 2018. do 27. prosinca 2018. poslovale s tim dobavljačem na temelju ugovora, s prilozima, koji nije sadržavao jasnu i razumljivu odredbu o mjestu isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje kupcu, budući da su se isporuke obavljale i na dva mjesta isporuke, a koja mjesta isporuke nisu bila ugovorena predmetnim ugovorom te da su u razdoblju od 4. kolovoza 2018. do 30. listopada 2018. izvršavale plaćanja navedenom dobavljaču u rokovima duljim od 60 dana od dana primitka poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je predmet isporuke, odnosno duljem od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda koji je predmet isporuke.

AZTN je izrečenu novčanu kaznu u iznosu od 30.000,00 eura (226.035,00 kuna) utvrdio uzimajući u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljača, kao i više olakotnih okolnosti. AZTN smatra da je s ovako izrečenom novčanom kaznom ostvaren cilj njezina izricanja u smislu odvraćanja od povreda ZNTP-a, ne samo u odnosu na Plodine, već i u odnosu na ostale adresate ZNTP-a.

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici