Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio ULTRA GROS d.o.o., Zagreb s 15.000,00 eura zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP), kaznila ULTRA GROS d.o.o., Zagreb (dalje u tekstu: ULTRA GROS) s 15.000,00 eura (113.017,50 kuna).

AZTN je pokrenuo upravni postupak po službenoj dužnosti protiv kupca ULTRA GROSA, radi utvrđivanja je li taj kupac iskorištavanjem značajne pregovaračke snage nametao nepoštenu trgovačku praksu svojim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Nakon provedenog upravnog postupka, AZTN je utvrdio da je ULTRA GROS iskoristio značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u smislu ZNTP-a svojim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Naime, AZTN je utvrdio da je ULTRA GROS kupovao poljoprivredne i prehrambene proizvode od 57 dobavljača na osnovi 62 ugovora kojima je ugovoreno pravo kupca, o trošku dobavljača, odbiti primitak isporuke i vratiti dobavljaču robu koju nije isporučio unutar dostatnog roka trajanja proizvoda, odnosno važećeg roka koji kupcu omogućava prodaju robe prije isteka roka trajanja, a da pri tome nije na jasan, mjerljiv i transparentan način ugovoreno što se smatra dostatnim odnosno važećim rokom trajanja proizvoda. Na taj način, propustio je ugovoriti odredbu bitnu za poslovni odnos s dobavljačima, a što je protivno odredbi članka 5. stavka 1. ZNTP-a, te predstavlja nepoštenu trgovačku praksu u smislu odredbe članka 4. stavka 2. točka 1. ZNTP-a. Takvu nepoštenu trgovačku praksu kupac je nametao u razdoblju od 1. ožujka 2022. do 6. rujna 2023.

Isto tako, AZTN je utvrdio da je ULTRA GROS kupovao poljoprivredne i prehrambene proizvode od 37 dobavljača na osnovi ugovora koji sadrže odredbu koja obvezuje dobavljača jednom godišnje, kada ga to zatraži kupac, napraviti analizu kvalitete proizvoda i platiti trošak te analize, neovisno od njezinoga ishoda, dakle, čak i onda kada takva analiza pokaže da proizvod udovoljava ugovorenoj kvaliteti, te neovisno od redovnih analiza koje je dobavljač već prethodno proveo, a što predstavlja nepoštenu trgovačku praksu u smislu odredbe članka 11. stavka 1. točke 21. ZNTP-a, u vezi s odredbom članka 4. stavka 2. točke 6. ZNTP-a, budući da je ugovorena dodatna kontrola kvalitete proizvoda na trošak dobavljača bez obzira na ishod te kontrole. Takvu nepoštenu trgovačku praksu kupac je nametao u razdoblju od 1. ožujka 2022. do 6. rujna 2023.

U svrhu otklanjanja utvrđenih povreda, odnosno nepravilnosti u poslovanju ULTRA GROSA s njegovim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, AZTN je rješenjem odredio ULTRA GROSU mjere, uvjete i rokove za otklanjanje nepoštenih trgovački praksi.

Ujedno je AZTN izrekao ULTRA GROSU novčanu kaznu u iznosu od 15.000,00 eura (113.017,50 kuna) uzimajući pri tome u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljača, te više olakotnih okolnosti. AZTN smatra da je s ovako izrečenom novčanom kaznom ostvaren cilj njezina izricanja u smislu odvraćanja od povreda ZNTP-a, ne samo u odnosu na ULTRA GROS već i u odnosu na ostale adresate ZNTP-a.

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici