Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Provedba ZNTP-a: Upravni sud u Zagrebu potvrdio AZTN-ovo rješenje kojim je EUROTEX GLOBAL TRADE d.o.o.-u (prije GLAVICE d.o.o.) izrečena kazna od 50.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi

Upravni sud u Zagrebu je 18. travnja 2024. donio presudu kojom je u cijelosti odbijen tužbeni zahtjev EUROTEX GLOBAL TRADE d.o.o.-a (dalje u tekstu: EUROTEX GLOBAL) u upravnom sporu protiv rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN).

Naime, AZTN je 19. listopada 2022. donio rješenje kojim je utvrdio da je EUROTEX GLOBAL iskoristio značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u smislu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP) svojim dobavljačima kukuruza šećerca te mu je izrekao upravno – kaznenu mjeru u iznosu od 50.000,00 kuna.

Napominje se kako presuda Upravnog suda donesena u tom upravnom sporu još uvijek nije pravomoćna, budući da je EUROTEX GLOBAL podnio žalbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Prethodno priopćenje o donesenom rješenju AZTN-a možete pogledati na poveznici: poveznici