Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Provedba ZNTP-a: Upravni sud u Zagrebu potvrdio AZTN-ovo rješenje kojim je SPAR Hrvatska d.o.o.-u izrečena kazna od 1.300.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi prodajom prehrambenog proizvoda krajnjem potrošaču po cijeni nižoj od nabavne

Upravni sud u Zagrebu je 19. travnja 2024. donio presudu kojom je u cijelosti odbijen tužbeni zahtjev SPAR Hrvatska d.o.o.-a (dalje u tekstu: SPAR) u upravnom sporu protiv rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN).

Naime, AZTN je 22. srpnja 2021. donio rješenje kojim je utvrdio da je SPAR svojim postupanjem povrijedio odredbe članka 12. točke 14. Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP), kojom je kao nepoštena trgovačka praksa određena prodaja poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda krajnjem potrošaču po cijeni nižoj od bilo koje nabavne cijene u nabavnom lancu tog proizvoda s porezom na dodanu vrijednost te mu izrekao upravno – kaznenu mjeru u iznosu od 1.300.000,00 kuna.

Napominje se kako presuda Upravnog suda donesena u tom upravnom sporu još uvijek nije pravomoćna, budući da je SPAR podnio žalbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Prethodno priopćenje o donesenom rješenju AZTN-a možete pogledati na poveznici