Nadležnosti

Tržišno natjecanje među poduzetnicima obilježje je gospodarskog ustroja u kojem se alokacija resursa obavlja polazeći od ponude i potražnje na tržištu.

Zlouporaba vladajućeg položaja

Svaki sudionik na tržištu, bez obzira na veličinu i tržišnu snagu, legitimno i opravdano ima potrebu za rastom. No, ono što može biti dopušteno malim poduzetnicima, onima koji tek ulaze na određeno tržište ili poduzetnicima koji posluju na tržištu na kojem imaju veliki broj konkurenata, nije dopušteno poduzetnicima koji se na određenom tržištu nalaze u vladajućem položaju. Oni, s obzirom na svoj vladajući položaj, na tržištu imaju i veću odgovornost i obvezu svoje ponašanje uskladiti s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.Važno je naglasiti da propisi o zaštiti tržišnog natjecanja ne utvrđuju tržišni udjel nekog poduzetnika koji bi se jednoznačno mogao smatrati vladajućim položajem već uređuju da se u vladajućem položaju može nalaziti poduzetnik čiji tržišni udjel na mjerodavnom tržištu iznosi više od 40 posto. Pritom je još važnije istaknuti kako nije zabranjen  vladajući položaj nego je zabranjena njegova zlouporaba.

Zlouporaba vladajućeg položaja može se ostvariti kroz različite oblike ponašanja poduzetnika koji mogu značajno ograničiti tržišno natjecanje na određenom tržištu odnosno čije tržišne aktivnosti mogu izazvati negativne učinke na tržištu.

Sukladno članku 13. ZZTN-a zabranjena je svaka zlouporaba vladajućeg položaja jednog ili više poduzetnika na mjerodavnom tržištu, a osobito:

  • izravno ili neizravno nametanje nepravednih kupovnih ili prodajnih cijena, odnosno drugih nepravednih trgovinskih uvjeta,
  • ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehnološkog razvitka na štetu potrošača,
  • primjena nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima, čime ih se dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju,
  • uvjetovanje sklapanja ugovora pristankom drugih ugovornih strana na dodatne obveze, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u izravnoj vezi s predmetom tih ugovora.

Stoga Agencija, u svakom pojedinačnom postupku u kojem utvrđuje moguću zlouporabu vladajućeg položaja poduzetnika, najprije mora utvrditi nalazi li se uopće određeni poduzetnik u vladajućem položaju na određenom tržištu ili ne, ovisno o njegovom tržišnom udjelu i tržišnoj snazi, ali i svim drugim okolnostima na konkretnom mjerodavnom tržištu. U ocjeni zlouporabe vladajućeg položaja uzima se u obzir kompetitivna struktura čitavog tržišta – od učinkovitog pritiska konkurencije na dobavljače, ali i reakcije konkurenata, kupaca i konačno potrošača, postojanja ograničenja za širenje stvarnih konkurenata ili ulaska novih, potencijalnih konkurenata na tržište pa do kupovne snage poduzetnika i pregovaračke snage dobavljača.