Odluke sudova

Klasa Tužitelj Odluke agencije Vrsta odluke
Logo

22.04.2016

UP/I 034-03/2014-01/002;
UsII-53/15-9

AKD ZAŠTITA d.o.o., Zagreb

Rješenje o utvrđivanju zabranjenog sporazuma i izricanju upravno kaznene mjere

Presuda - Tužba se odbija

Logo

22.04.2016

UP/I 034-03/2014-01/002;
UsII-54/15-9

KLEMM SIGURNOST d.o.o; Zagreb

Rješenje o utvrđivanju zabranjenog sporazuma i izricanju upravno-kaznene mjere

Presuda - Tužba se odbija

Logo

22.04.2016

UP/I 034-03/2014-01/002;
UsII-93/15-10

BILIĆ-ERIĆ d.o.o; Sesvete

Rješenje o utvrđivanju zabranjenog sporazuma i izricanju upravno-kaznene mjere

Presuda - Tužba se odbija

Logo

22.04.2016

UP/I 034-03/2014-01/002;
UsII-61/15-9

ARSENAL IVEZIĆ d.d.; Varaždin

Rješenje o utvrđivanju zabranjenog sporazuma i izricanju upravno-kaznene mjere

Presuda - Tužba se odbija

Logo

22.04.2016

UP/I 034-03/2014-01/002;
UsII-60/15-10

SECURITAS HRVATSKA d.o.o.; Zagreb

Rješenje o utvrđivanju zabranjenog sporazuma i izricanju upravno-kaznene mjere

Presuda - Tužba se odbija

Logo

22.04.2016

UP/I 034-03/2014-01/002;
UsII-45/15-12

V GRUPA d.o.o.; Zagreb

Rješenje o utvrđivanju zabranjenog sporazuma i izricanju upravno-kaznene mjere

Presuda - Tužba se usvaja

Logo

22.04.2016

UP/I 034-03/2014-01/002;
UsII-40/15-10

SOKOL MARIĆ d.o.o.; Zagreb

Rješenje o utvrđivanju zabranjenog sporazuma i izricanju upravno-kaznene mjere

Presuda - Tužba se odbija

Logo

23.03.2016

UP/I 034-03/2014-01/016;
UsII-19/15-2

Marlu d.o.o.; Split

Rješenje o odbijanju zahtjeva za uvid u spis

Presuda - Tužba se odbija

Logo

23.03.2016

UP/I 034-03/2014-01/016;
UsII-77/14-12

Marlu d.o.o.; Split

Rješenje o odbacivanju inicijative

Presuda - Tužba se odbija

Logo

17.03.2016

UP -I 034-03/2013-01/047;
UsII -39/15-10

Ilirija d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Biograd na moru; Hrvatska gospodarska komora, Zagreb; Marina Punat d.o.o., Punat; Adriatic Croatia International Club d.d., Opatija; Marina Dalmacija d.o.o., Bibinje – Sukošan; Marina Borik d.o.o.,Zadar; Marina Šibenik d.o.o., Šibenik; Tehnomont d.d., Pula; Marina Hramina d.o.o., Murter.

Rješenje o utvrđivanju zabranjenog sporazuma i izricanju upravno-kaznene mjere

Presuda - Tužbe se usvajaju