Odluke sudova

Klasa Tužitelj Odluke agencije Vrsta odluke
Logo

18.05.2017

UP/I 030-02/2016-01/020;
UsII-58/17-8

Sretan Jukić, Jastrebarsko

Rješenje o odbacivanju inicijative

Presuda- Tužba se odbija

Logo

01.02.2017

UP/I 034-03/2014-01/014;
UsII-209/16-5

Zlatni Lipanj j.d.o.o.; Zlatar Bistrica

Rješenje o odbijanju prijedloga za obnovu postupka

Presuda - Tužba se odbija

Logo

01.02.2017

UP/I 034-03/14-01/009;
UsII-185/16-7

ABIES d.o.o., Križevci

Rješenje da nije narušeno tržišno natjecanja

Presuda -Tužba se odbija

Logo

19.01.2017

UP-I 030-02/2011-01/024;
UsII-60/16-2

PRESEČKI GRUPA d.o.o., Frana Galovića 15, Krapina

Rješenje o utvrđivanju zabranjenog sporazuma i izricanju upravno-kaznene mjere

Presuda - Tužba se odbija

Logo

11.01.2017

UP/I 034-03/2015-01/046;
UsII-105/16-7

Marija Peričić, vl. obrta Bila Ruža Split

Rješenje o odbacivanju inicijative

Presuda - Tužba se odbija

Logo

14.12.2016

UP/I 030-02/2009-01/11;
UsII-32/15-12

Amis Telekom d.o.o., Bani 75, Zagreb, (sada VIPnet d.o.o) Vrtni put 1

Rješenje o odbijanju zahtjeva

Presuda -tužba se odbija

Logo

08.07.2016

UP/I 034-03/2015-01/010;
UsII-22/16-11

Super sport d.o.o. Zagreb; Hattrick-PSK d.o.o. Dugopolje, Germania Sport d.o.o.; Zagreb

Rješenje o utvrđivanju zabranjenog sporazuma i izricanju upravno kaznene mjere

Presuda - Tužbe se usvajaju

Logo

18.05.2016

UP/I 034-03/13-01/017;
UsII-85/14-5

Kutjevo d.d., Kutjevo

Rješenje o utvrđivanju zabranjenog sporazuma i izricanju upravno-kaznene mjere

Presuda - Tužba se odbija

Logo

22.04.2016

UP/I 034-03/2015-01/015;
UsII-191/15-12

BIO SAVE PREMIUM D.O.O.; ZAGREB

Rješenje o odbacivanju inicijative

Presuda - Tužba se odbija

Logo

22.04.2016

UP/I 034-03/2014-01/002;
UsII-53/15-9

AKD ZAŠTITA d.o.o., Zagreb

Rješenje o utvrđivanju zabranjenog sporazuma i izricanju upravno kaznene mjere

Presuda - Tužba se odbija