Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

26.01.2012

UP/I 430-01/2011-04/008

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza – državne potpore za obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa za Zračnu luku Osijek d.o.o.

Državne potpore

Rješenje o odobrenju

42/2012

Logo

12.01.2012

UP/I 030-02/2011-01/026

AZTN protiv TDR d.o.o., Rovinj-inicijativa JT International Zagreb d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Zaključak o odbacivanju inicijative

Logo

12.01.2012

UP/I 430-01/2011-02/002

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Pounje trikotaža d.d., Program restrukturiranja

Državne potpore

Rješenje o odobrenju državne potpore

40/2012

12 / 12

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore