Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

14.06.2006

UP/I-030-02/2005-01/051

Euroherc osiguranje d.d., Jadransko osiguranje d.d., Euroherc životno osiguranje d.d., Euro Daus d.d.

Tržišno natjecanje

Rješenje

81/2006

Logo

14.06.2006

UP/I 430-01/2006-11/020

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA – Prijedlog Operativnog programa razvoja industrijske prerade drva RH od 2006. do 2010.

Državne potpore

Rješenje

96/2006

Logo

24.05.2006

UP/I 430-01/2006-59/003

DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA - zahtjev za davanje odobrenja na Prijedlog za otpis potraživanja s osnove zateznih kamata poduzetniku Solana Ston d.d.

Državne potpore

Rješenje kojim se odbija davanje odobrenja

116/2006

Logo

09.05.2006

UP/I 030-02/2005-02/054

Styria Media International AG, Austrija, G+J International Publishing Holding GmbH, Austrija i Sanoma Magazines International B.V., Nizozemska

Tržišno natjecanje

Rješenje

61/2006

Logo

12.04.2006

UP/I-030-02/2001-01/098

AZTN protiv Čistoća d.o.o., Zadar

Tržišno natjecanje

Rješenje

99/2006

Logo

12.04.2006

UP/I-030-02/1999-01/044

Agencija protiv Tvornice duhana Rovinj d.d., Rovinj

Tržišno natjecanje

Rješenje

52/2006

Logo

12.04.2006

UP/I 430-01/2006-03/014

MINISTARSTVO KULTURE – Program za financiranje filma i kinematografije u 2006. godini

Državne potpore

Rješenje

45/2006

Logo

30.03.2006

UP/I 430-01/2006-03/015

MINISTARSTVO KULTURE – Program financiranja nakladništva u 2006. godini

Državne potpore

Rješenje

42/2006

Logo

23.03.2006

UP/I-030-02/2006-02/016

GLAXO GROUP LIMITED, Velika Britanija i PLIVA – Istraživački institut d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje

42/2006

Logo

19.03.2006

430-01/2006-01/026

Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva - predhodno obavezujuće mišljenje na NAcrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o poticanju razvoja malog poduzetništva. Ne sadrži odredbe koje su u suprotnosti s odredbama Zakona o državnim potpo

Državne potpore

Rješenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore