Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

03.02.2003

UPI/ 030-02/2001-01/058

PEPSI Co Inc i LURA pića d.o.o.

Tržišno natjecanje

Rješenje o ocjeni ugovora

19/2003

Logo

21.01.2003

UP/I-030-02/2002-01/130

Lek farmacevtska družba d.d. i Servipharm AG - dopušta se koncentracija

Tržišno natjecanje

Rješenje

23/2003

Logo

17.12.2002

UP/I 030-02/2002-01/022

OMV-Istrabenz d.o.o. i Crodux d.o.o. - dopušta se koncentracija

Tržišno natjecanje

Rješenje

19/2003

Logo

11.12.2002

UP/I 030-02/2002-01/155

LURA d.d., Zagreb -odbijen zahtjev za ocjenu koncentracije

Tržišno natjecanje

Rješenje

9/2003

Logo

23.10.2002

UP/I 030-02/2002-01/072

LURA-PIĆA d.o.o. i AORA-ULAGANJA d.o.o. - koncentracija

Tržišno natjecanje

Rješenje

13/2003

Logo

22.10.2002

UP/I 030-02/2002-01/060

P. Z. Auto d.o.o i Audi AG Ingolstadt, Njemačka - ocjena uvozničkog ugovora - rješenje o utvrđivanju ništavnih odredbi

Tržišno natjecanje

Rješenje

19/2003

Logo

UP/I 034-03/2015-02/005

Konzum d.d., Zagreb i Kozmo d.o.o., Zagreb

Agencija je na prvoj razini odobrila koncentraciju kojom poduzetnik Konzum stječe 100 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Kozmo d.o.o. Agencija je ocijenila da će realizacije koncentracije doprinijeti većoj konkurenciji na mjerodavnom tržištu.

Close

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

011-01/2016-02/011

Ministarstvo financija -Prijedlog Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

Tržišno natjecanje

Mišljenje

121 / 121

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore