Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

24.10.2018

011-01/2018-02/024

Ministarstvo turizma - Nacrt prijedloga Zakona o turističkoj pristojbi s prijedlogom Iskaza

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

24.10.2018

011-01/2018-02/023

Ministarstvo turizma - Nacrt prijedloga Zakona o članarinama u turističkim zajednicama s prijedlogom Iskaza

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva turizma kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o članarinama u turističkim zajednicama s prijedlogom Iskaza (dalje: Nacrt Zakona s Iskazom).
Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona s prijedlogom Iskaza te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako na isti nema primjedbi.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.10.2018

011-01/2018-02/021

Državni zavod za intelektualno vlasništvo – Nacrt prijedloga Zakona o žigu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o žigu (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.10.2018

011-01/2018-02/020

Ministarstvo zdravstva – Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva zdravstva kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.10.2018

034-08/2018-01/074

Tržište veleprodajnog završavanja poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji - zahtjev HAKOM-a

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 1. listopada 2018. zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) kojim traži mišljenje Agencije o zaključcima iz prijedloga odluke kojim se utvrđuje mjerodavno tržište veleprodajnog završavanja poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji, koje je podložno prethodnoj regulaciji, a čiji sastavni dio je pripadajući dokument analize tržišta (klasa: UP/I-344-01/18-03/02 urbroj: 376-11-18-1 od 27. rujna 2018.; dalje: Prijedlog Odluke). Pritom, na temelju članka 54. stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), HAKOM traži mišljenje Agencije u svezi utvrđivanja mjerodavnog tržišta.
Agencija je temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na zaključke iz Prijedloga Odluke, a koji se odnose na utvrđivanje mjerodavnog tržišta.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.10.2018

034-08/2018-01/075

Tržište veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži -zahtjev HAKOM-a

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 1. listopada 2018. zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) kojim traži mišljenje Agencije o zaključcima iz prijedloga odluke kojim se utvrđuje mjerodavno tržište veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži, koje je podložno prethodnoj regulaciji, a čiji sastavni dio je pripadajući dokument analize tržišta (KLASA: UP/I-344-01/18-03/03, URBROJ: 376-11-18-1 od 27. rujna 2018.; dalje: Prijedlog Odluke). Pritom, na temelju članka 54. stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), HAKOM traži mišljenje Agencije u svezi utvrđivanja mjerodavnog tržišta.
Agencija je temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na zaključke iz Prijedloga Odluke, a koji se odnose na utvrđivanje mjerodavnog tržišta.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.10.2018

034-08/2018-01/076

Tržište započinjanja (originacije) poziva iz javnihkomunikacijskih mreža koje se pružana fiksnoj lokaciji - zahtjev HAKOM-a

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 1. listopada 2018. zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) kojim traži mišljenje Agencije o zaključcima iz prijedloga odluke kojim se utvrđuje mjerodavno tržište započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji, koje je podložno prethodnoj regulaciji, a čiji sastavni dio je pripadajući dokument analize tržišta (KLASA: UP/I-344-01/18-03/01, URBROJ: 376-11-18-1 od 27. rujna 2018.; dalje: Prijedlog Odluke). Pritom, na temelju članka 54. stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), HAKOM traži mišljenje Agencije u svezi utvrđivanja mjerodavnog tržišta.
Agencija je temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na zaključke iz Prijedloga Odluke, a koji se odnose na utvrđivanje mjerodavnog tržišta.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

09.10.2018

UP/1 034-03/2018-01/014

AZTN protiv Lira d.o.o., Virovitica

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

04.10.2018

011-01/2018-02/020

Ministarstvo zdravstva - Prijedlog Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva zdravstva kojim se traži mišljenje Agencije na Prijedlog Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (dalje: Prijedlog Iskaza). Agencija je izvršila uvid u Prijedlog Iskaza te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela odluku kako nema primjedbi na Prijedlog Iskaza.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

04.10.2018

UP/I 034-03/2018-01/013

AZTN protiv ERSTE GROUP BANK AG, Austrija, ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., Rijeka, ERSTE CARD CLUB d.o.o.; Zagreb, PROCUREMENT SERVICES HR d.o.o., Zagreb, PROCUREMENT SERVICES GmbH, Austrija i AUSTRIACARD AG, Austrija

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore