Nadležnosti

Tržišno natjecanje među poduzetnicima obilježje je gospodarskog ustroja u kojem se alokacija resursa obavlja polazeći od ponude i potražnje na tržištu.

Odaberite sekciju

2. Razina

Ako AZTN temeljem analize podataka i okolnosti iz prijave namjere provedbe koncentracije procijeni da bi provedba koncentracije mogla imati značajan učinak na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu, osobito ako se tom koncentracijom stvara novi ili jača postojeći vladajući položaj sudionika koncentracije, Agencija u roku od 30 dana od izdavanja potvrde o potpunosti prijave koncentracije donosi zaključak o pokretanju postupka ocjene dopuštenosti koncentracije. Time započinje postupak ocjene dopuštenosti koncentracije na 2. razini.

Riječ je o opsežnom prikupljanju podataka, dokumentacije i očitovanja potrebnih za izradu dubinske pravne i ekonomske analize mjerodavnog tržišta i učinaka konkretne koncentracije na tržišno natjecanje. To podrazumijeva kontaktiranje svih poduzetnika i/ili interesnih udruženja koji posluju i/ili imaju saznanja o mjerodavnom tržištu koje je potrebno analizirati u postupku i zatražiti od njih detaljne brojčane i financijske pokazatelje i analize poslovanja.

Rješenje kojim se koncentracija može ocijeniti dopuštenom, uvjetno dopuštenom ili nedopuštenom, AZTN donosi u roku od tri mjeseca od dana donošenja zaključka o pokretanju postupka, uz propisanu iznimnu mogućnost produženja toga roka (ZZTN, članak 22. stavak 7. i članak 57. stavak 6.) Kao što je to već istaknuto, takvo trajanje postupaka je u državama članicama EU i pred Europskom komisijom.