Odluke sudova

Klasa Tužitelj Odluke agencije Vrsta odluke
Logo

06.02.2020

UP/I 034-03/2018-01/008;
UsII-519/18-12

MUZIKA I TO d.o.o. Zagreb

Rješenje o odbacivanju inicijative

Presuda - Tužba se odbija

Logo

22.01.2020

UP/I 034-03/2017-01/005;
UsII-294/19-6

LMK International d.o.o. Zagreb

Rješenje da nije narušeno tržišno natjecanje

Presuda - Tužba se odbija

Logo

14.11.2019

UP/I 034-03/16-01/021;
UsII-318/18-4

Neven Perica, Zagreb

Rješenje o odbacivanju inicijative

Presuda - Tužba se odbija

Logo

14.11.2019

UsII-192/19-5;
UP/I 034-03/18-02/018

N. P. iz Zagreba

Rješenje o odbacivanju inicijative

Presuda - tužba se odbija

Logo

14.11.2019

UP/I 034-03/18-02/018;
UsII-192/19-5

N. P. iz Zagreba.

Rješenje o odbacivanju inicijative

Presuda -Tužba se odbija

Logo

24.10.2019

UsII-474/18-13;
UP/I 034-03/18-01/013

POS sistemi d.o.o. Zagreb

Rješenje o odbacivanju inicijative

Presuda - tužba se odbija

Logo

07.03.2019

UP/I-034-03/18-01/007;
UsII-506/18-4

EUROCIJEV d.o.o. u stečaju. Zagreb, CMP Savica Šanci 123

Rješenje o odbacivanju inicijative

Presuda - Tužba se odbija

Logo

21.02.2019

034-08/2016-01/076;
UsII-280/18-6

N. P. iz Zagreba

Rješenje o odbijanju prigovora kao na zakonu neosnovanog

Presuda - Tužba se odbija

Logo

14.11.2018

034-08/2016-01/076;
UsII-472/18-2

N. P. iz Zagreba

Rješenje od odbijanju prigovora kao na zakonu neosnovanog

Presuda - tužba se usvaja

Logo

27.09.2018

UP/I-030-02/2011-01/024;
UsII-171/18-2;

PRESEČKI GRUPA d.o.o., Frana Galovića 15, Krapina

Rješenje o utvrđivanju zabranjenog sporazuma i izricanju upravno-kaznene mjere

Presuda - Poništava se rješenje