Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

27.07.2006

430-01/2006-02/020

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske - Prijdlog zakona o poticanju ulaganja, ne sadrži odredbe koje su u suprotnosti s odredbama Zakona o državnim potporama.

Državne potpore

Mišljenje

96/2006

Logo

13.07.2006

UP/I 030-02/2006-01/026

Viadukt d.d., Zagreb, Hidroelektra niskogradnja d.d., Zagreb, Konstruktor-inženjering d.d., Split, i Industrogradnja d.d., Zagreb

Tržišno natjecanje

Zaključak o odbacivanju zahtjeva jer nema uvjeta za pokretanje postupka

Logo

13.07.2006

UP/I 430-01/2006-02/027

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA - Prijedlog za pretvaranje potraživanja RH u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Petrokemija d.d., Kutina

Državne potpore

Rješenje kojim se utvrđuje da Prijedlog za pretvaranje potraživanja RH u temeljnom kapitalu poduzetnika Petrokemija d.d., Kutina ne predstavlja državnu potporu

92/2006

Logo

03.07.2006

UP/I 430-01/2006-05/034

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA – Prijedlog Smjernica za poticanje inovacijskog tehnologijskog sustava

Državne potpore

Rješenje

78/2006

Logo

03.07.2006

430-01/2006-02/016

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske - prethodno obvezujuće mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za financiranje projekta »Dovršenje aut

Državne potpore

Mišljenje

78/2006

Logo

14.06.2006

UP/I-030-02/2005-01/051

Euroherc osiguranje d.d., Jadransko osiguranje d.d., Euroherc životno osiguranje d.d., Euro Daus d.d.

Tržišno natjecanje

Rješenje

81/2006

Logo

14.06.2006

UP/I 430-01/2006-11/020

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA – Prijedlog Operativnog programa razvoja industrijske prerade drva RH od 2006. do 2010.

Državne potpore

Rješenje

96/2006

Logo

24.05.2006

UP/I 430-01/2006-59/003

DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA - zahtjev za davanje odobrenja na Prijedlog za otpis potraživanja s osnove zateznih kamata poduzetniku Solana Ston d.d.

Državne potpore

Rješenje kojim se odbija davanje odobrenja

116/2006

Logo

09.05.2006

UP/I 030-02/2005-02/054

Styria Media International AG, Austrija, G+J International Publishing Holding GmbH, Austrija i Sanoma Magazines International B.V., Nizozemska

Tržišno natjecanje

Rješenje

61/2006

Logo

12.04.2006

UP/I-030-02/2001-01/098

AZTN protiv Čistoća d.o.o., Zadar

Tržišno natjecanje

Rješenje

99/2006

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore