Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

22.07.2021

UP/I 034-03/2021-01/001

Inicijativa za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

11.07.2021

UP/I 034-03/2020-04/002

AZTN protiv SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenje o utvrđenoj nepoštenoj trgovačkoj praksi

Logo

29.06.2021

UP/I 034-03/2021-02/006

Iskra d.o.o., Ljubljana, Republika Slovenija i Elka d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

29.06.2021

UP/I 034-03/2021-02/001

PETROL d.d., Ljubljana, R. Slovenija i CRODUX DERIVATI DVA d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

17.06.2021

UP/I 034-03/2021-02/005

VENILIA INVESTMENTS S.`a r.I., Luksemburg i DANUVIUS MARINA, Tribunj

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika

Logo

10.06.2021

011-01/2021-02/011

Ministarstvo kulture i medija, Nacrt konačnog prijedloga Zakona o elektroničkim medijima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je od Ministarstva kulture i medija Nacrt konačnog prijedloga Zakona o elektroničkim medijima (dalje u tekstu: Konačni prijedlog zakona). AZTN je izvršio uvid u Konačni prijedlog zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako se predlaže iza članka 68. Konačnog prijedloga zakona dodati novi članak, primjerice, 68.a, koji u bitnome glasi kako nakladnik televizije koji istovremeno putem vlastitog ili povezanog društva obavlja djelatnost pružanja usluge naplatne televizije krajnjim korisnicima ima obvezu objaviti opće uvjete poslovanja za prijenos svojih naplatnih televizijskih kanala za operatore elektroničkih komunikacija koji pružaju uslugu naplatne televizije krajnjim korisnicima u sklopu drugih elektroničkih komunikacijskih usluga ili samostalno putem svojih kabelskih, internetskih, pokretnih, satelitskih ili zemaljskih platformi te obvezu ustupiti im prijenos tih prava po poštenim, razumnim i nediskriminirajućim uvjetima.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

01.06.2021

011-01/2021-02/010

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Prijedlog Zakona o tržištu električne energije, Obrazac procjene učinaka propisa za Prijedlog Zakona o tržištu električne energije

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Obrazac procjene učinaka propisa za Prijedlog Zakona o tržištu električne energije (dalje u tekstu: Obrazac). AZTN je izvršio uvid u Obrazac te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

21.05.2021

UP/I 034-03/2018-04/012

AZTN protiv KOKA d.d., Varaždin

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenje o utvrđenoj nepoštenoj trgovačkoj praksi

Logo

14.05.2021

UP/I 034-03/2021-02/003

AZTN protiv Sunce Hoteli d.d., inicijativa Udruge Hrvatska pravica za pokretanjem postupka ocjene koncentracije

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

16.04.2021

011-01/2021-02/006

Ministarstvo financija, Nacrt Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore